Network Menu

Stockholm Temagrupper

SWEA Stockholm har ett stort antal temagrupper för olika intresseinriktningar som träffas gruppvis regelbundet och som självständigt sätter sina egna aktiviteter.

För att bli medlem i någon temagrupp måste du vara medlem i SWEA Stockholm.

Är du intresserad av någon av våra temagrupper?

För temagrupper som inte har en egen kontaktperson kontaktar du oss först via e-post;  swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com. Vi återkommer till dig med besked om plats, väntelistor, ytterligare information, mm.
För de temagrupper som har egna kontaktpersoner listade här på hemsidan så kontaktar du dem själv direkt.

Vissa grupper är fulla och ibland finns det väntelistor, men du och andra likasinnade kan alltid besluta bilda en ny temagrupp!  Tveka inte att ta kontakt så att vi kan hjälpa till!

Här följer information om de temagrupper som finns och som har valt att inte ha en egen kontaktperson listad här på hemsidan:

Biogrupp – kvällstid
Våra medlemmar är genuint intresserade av film och var och en av oss tar ansvar för en biokväll varje år.

Biogrupp – dagtid
Våra medlemmar försöker komma iväg på någon intressant film ca en gång per månad.

Bokklubb – flertalet
Våra medlemmar träffas i regel varje månad och var och en i bokklubben tar ansvar för en träff i roterande schema.
Nya bokklubbar startas så fort det är fler som vill läsa en viss bok och sedan träffas för att diskutera den.

Bridgegrupp – flertalet 
Du kan alltid börja som reserv i en befintlig bridgegrupp. Det är ett bra sätt att se vilken nivå du spelar på.
Nya bridgegrupper startas så fort det finns intresserade som vill spela bridge tillsammans.

Kulturgrupp – flertalet 
Våra medlemmar träffas ca en gång i månaden på dagtid och gör en kulturell aktivitet. Vi turas om att ta ansvar för våra aktiviteter.
Ännu en kulturgrupp har nyligen bildats!

Mahjonggrupp
Våra medlemmar träffas hemma hos varandra och spelar mahjong.
En ny mahjonggrupp startas så fort det finns intresserade som vill spela tillsammans.

Operagrupp – Kungliga Operan
Den här gruppen är vilande. Hör av dig om du är intresserad av att se till att gruppen kommer igång igen!

 

Härunder följer information om de temagrupper som finns och som du kan kontakta själv direkt:

Golfgrupp
Sweor i Stockholmsområdet har i många år träffats för att spela golf och temagrupp Golf är en lista på golfande Sweor som vi förnyar varje år. Vi brukar gå ut tillsammans några gånger per säsong på olika banor. De som kan, följer med. De som har möjlighet att bjuda in oss till sin klubb, gör det. I september brukar vi göra en kort resa till någon bana inte alltför långt från Stockholm.

Om du är intresserad av att få inbjudningarna till golfrundorna kontakta eva.lund1(Replace this parenthesis with the @ sign)comhem.se. Vi behöver namn, klubbtillhörighet, handikapp och ditt mobilnummer.

Det finns inga tvång att vara med och spela om du står på golflistan. Listan är också till för att vi ska hitta varandra och nya golfpartners.

Väl mött på banan!
Eva Lund och Josephine Carlsson

 

Konstgrupp SWEA Art Stockholm
Mer om SWEA Art finns på SWEAs hemsida, titta under menyn “Nätverk“, och där hittar du också Stockholmsgruppen.
Alternativt, klicka här på vår sida om “SWEA Art Stockholm“.
Eftersom stockholmsgruppen stadigt växer, fler än 20st, så har vi delat på oss i två undergrupper, men vi tillhör alla SWEA Art Stockholm. Och det på grund av att vi inte alla får plats i de lokaler vi hyr för att måla tillsammans.

Monika Karlberg, monica.karlberg(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com är kontaktperson för grupp I hon ansvarar för och stöder oss alla samt svarar på dina frågor.
Catharina Nordström är kontaktperson för grupp II;  catharinanordstrom(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com.

 

SWEA Professional – grupper runt om i hela SWEA.

SWEA Professional – ProfS i Stockholm

Intresserad och vill veta mer? Vi välkomnar fler medlemmar.
Du når oss via sweaprofessional.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)zoho.com  Övergripande ansvarig som bl a håller reda på vårt e-postkonto är Marie Forsman.

Nu har vi i ProfS också en sluten grupp på Facebook – SWEA Professional Stockholm där vi snabbt kan kommunicera med varandra, t ex föreslå social aktivitet, mm. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med! 

Kontakta oss så återkommer vi till dig.

 

Teatergrupp – se teater och diskutera efteråt
Våra medlemmar går tillsammans på teater och samlas efteråt hemma hos någon av oss för att diskutera upplevelsen. Många gånger är någon från den uppträdande ensemblen med.

 

Teatergrupp – biljetter Stockholms Stadsteater
Biljetter erbjuds per mailutskick till samtliga SWEA Stockholms medlemmar genom Cecilia Westman, teaterombud.
För frågor kontakta Cecilia Westman;  westmancecilia(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Uppsala-grupp inom SWEA Stockholm
Våra medlemmar är stockholmssweor som bor i Uppsala och Enköping med omnejd. Medlemmarna har regelbundet träffar; luncher, bio, museibesök etc. Ibland åker man tillsammans på SWEA Stockholms programaktiviteter.
Fler medlemmar Välkomna!
För frågor kontakta Agneta Melin;   agneta.melin1(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com