Network Menu

SWEA Professional Stockholm

SWEA Professional Stockholm, eller SWEA ProfS i korthet, är ett nätverk för yrkesverksamma medlemmar i SWEA Stockholm som startades våren 2013 i syfte att ge medlemmarna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom olika branscher och att dela yrkesrelaterade tips och råd samt att få möjlighet att dela och diskutera erfarenheter från olika länder med andra som har liknande erfarenheter.

Vi i SWEA ProfS har arbete (anställning, egenföretagande, heltid/deltid), är arbetssökande och/eller villiga att bidra med våra professionella erfarenheter/nätverk. Vi ser oss som ett komplement till de övriga temagrupperna inom SWEA Stockholm med en unik inriktning mot arbetslivet. Vi strävar efter att hålla det enkelt, kostnads- och tidseffektivt. Naturligtvis träffas vi på kvällstid.

Intresserad och vill veta mer? Vi välkomnar fler medlemmar och du får gärna vara med som gäst för att träffa oss på ett möte eller två…

Du når oss via email på sweaprofessional.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)zoho.com
Övergripande ansvarig som bl a håller reda på vårt e-postkonto är Marie Forsman.

Nu har vi i SWEA ProfS också en sluten grupp på Facebook – SWEA ProfS där vi snabbt kan kommunicera med varandra, t ex ställa frågor eller föreslå social aktivitet, mm. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med! 

 

Inplanerade datum för våra kommande träffar är:

Mars 18 Tema & Plats TBD.  Gäster välkomna i mån av plats – anmäl dig genom att skicka email till sweaprofessional.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)zoho.com

April 15

Maj 13

Varmt välkommen!

 

Information om våra träffar skickas per e-post till alla som är med i SWEA Professional Stockholm, dvs alla som finns med på vår distributionslista.

 

Professional runt om i SWEA:

Det finns också en översikt över alla SWEA Professional aktiviteter runt om i SWEA, som antingen fungerar som vår temagrupp Professional Stockholm eller som mer används för att identifiera allmänna program som är lite vinklade mot yrkesliv och arbetsmarknad. Klicka här. 

Sedan Oktober 2015 finns det också en global Facebook-grupp (sluten) för alla SWEA-medlemmar med intresse för ämnen som är viktiga för yrkesarbetande. Gruppen heter SWEA Professional Worldwide. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med och kunna prata med likasinnade SWEA-medlemmar världen över!

 

SWEA ProfS träffar 2020: 

Januari:  Mindfulness plus Diskussion & Planeringsmöte för det kommande året

Februari: Vi träffades och fick lära känna vår nya medlem Jennie Kvintåhs, fd elitidrottare, coach and grundare av Women Alliance “a women movement for equality”. Hon berättade om sitt liv och varför hon nu bildar en stiftelse. Vi fick också lite inblick i Ayurveda (indisk läkekonst). Var och en gjorde en enkel test för att få reda på sin “typ” och hur det kan hjälpa en att hitta balans igen när livet blir för mycket.

 

SWEA ProfS träffar 2019: 

Januari:  Inspiration – vi tog alla med något som inspirerar oss och presenterade för gruppen 🙂

Mars: Ta pulsen på din karriär! Vi träffades och reflekterade tillsammans om vad vi ser som nästa steg i vårt yrkesliv, vad som fungerat hittills och vad vi vill ändra.

April:  Skapa/uppdatera din LinkedIn profil & Hur ser rekryterare på CV / ansökningar?

Maj:  ”Sälj dig själv” seminarium & workshop där vi jobbade fram en kort introduktion av oss själva. Förutom att ha en yrkesroll, vem är jag som person?

Juni:   Sommarmiddag

September: Nätverkarkväll i Solna

Oktober: Diskussion med tre av SWEAs coacher. Vad innebär coaching? När kan en coach vara bra att ha? Hur väljer jag en coach som passar mig?

November: Rak kommunikation – hur kan jag bli mer effektiv och direkt i min kommunikation?

December: Julmiddag

 

SWEA ProfS träffar 2018: 

Januari:   Om LinkedIn och användarprofilen – Är din LinkedIn profil redo för 2018?

Mars:   Hur tittar en professionell rekryterare på våra Linkedin profiler? Tips och råd för att göra våra profiler så attraktiva som möjligt.

Juni:  Eva Windrup berättade om sin roll runt arrangemang för Nobelpristagare och gav även en visning av Nobelmuseet.

September:     Starta eget – tre av våra medlemmar berättade om sina erfarenheter & utmaningar runt att starta eget företag

Oktober:   Hur kommer jag igång med att investera i aktier?

November: Nätverkande och Kommunikation – Hur kan vi bli mer effektiva i vår kommunikation, både när vi lyssnar och när vi talar/nätverkar?

December: Julmiddag

 

SWEA ProfS träffar 2017: 

Januari:  planering, vad vill vi med vårt nätverk, hur vill vi utbyta information, mer om vår nystartade sk buddy-verksamhet för ökat ömsesidigt stöd.

Mars:  vi diskuterade runt begreppet ¨autentisk¨ – vad är en autentisk ledare, en autentisk person och vad betyder det för var och en av oss.

April:  vi besökte Jurek och fick reda på deras syn på svensk arbetsmarknad, hur de jobbar med bemanning och rekrytering, och vi fick svar på våra frågor.

Maj:  vi lärde oss om hur människorösten fungerar, varför röster klingar olika, hur kvinnor kan höras bättre.

Juni:   vi hade en social träff på en restaurant i Vasastan.

September:  vi träffades för studiebesök på Telia i Arenastaden, fick se de speciellt designade lokalerna och fick höra om hur det är att arbeta i dem. Sedan intog vi en gemensam middag på en restaurant i närheten.

Oktober:  hade vi en social träff

November:  träffades med temat coaching och kulturell medvetenhet presenterat av Anna Stenbom

ProfS på träff 15nov2017

 

fr v Laura Enflo, Eva Windrup, Mariana Skarbrandt, Susanna Lindgren, Eva Heyman, Anna-Lena Billing, Susanne Amund Whalen, Lisa Norström, Anna Stenbom, Elisabeth Byström

 

 

 

7 december 2017 var det en social träff innan helgsäsongen och med lite planering inför 2018.

 

SWEA ProfS träffar 2016:

19 januari 2016 träffades vi och dels planerade framtida träffar och dels pratade vi runt ämnet coachning.  Både en utbildad coach och några av oss som blivit coachade nyligen delade med sig av sina erfarenheter.

ProfS Cecilia Westling intervjuades för SWEA bladet nr 1 2016 om just hennes erfarenheter av ProfS. Läs om detta i SWEA bladet nr 1 2016, klicka här. 

10 maj 2016 träffades vi och pratade runt ämnet Olja och Gas. vad är egentligen bensin och diesel och hur framställs de och hur påverkas råoljepriser.

14 juni träffades vi och nätverkade ute på stan

8 september träffades vi för att diskutera vad vi vill med ProfS framöver och hur vi ska planera in 2016/2017. Vi fick ockå återkoppling från vår gästforskare Lena Sohl som intervjuat flera av oss hemvändare om hur det varit att komma tillbaka till Sverige.
Läs om detta i SWEA bladet nr 2 2016, klicka här

8sep2016-profs-hos-qlik

 

fr v t h:  Lena Sohl, Ann-Margrethe van Anker, Susanne Amund Whalen, Charlotte Ovesen, Eva Heyman, Elisabeth Byström

 

 

 

25 oktober träffades vi igen för att diskutera vidare vad vi vill med ProfS framöver och hur vi ska planera in 2017.

6 december träffades vi för trevlig samvaro, närverkande och diskussion kring ett ¨buddy¨ system som vi håller på att bygga upp inom ProfS för att stärka vårt nätverkande och utbytet av erfarenheter från yrkeslivet.

dec2016 ProfS (1) e

 

fr v t h:  Eva Heyman, Laura Enflo, Elena von Sperber (gäst från Professional Berlin), Susanne Amund Whalen, Cecilia Lucas, Kerstin Bergström, Ann-Margrethe van Anker, Elisabeth Byström, Sophia Mellqvist

 

 

SWEA ProfS träffar 2015:

10 december 2015 träffades vi på restaurant för informella diskussioner och trevlig samvaro

10 november 2015 träffades vi på konsultföretaget Moment och diskuterade runt rekrytering och uppdragsansökningar,

8 september 2015 träffades vi på Nobelmuseet och diskuterade metoder för att tidplanera våra yrkesliv.

 

Så här såg det ut när ProfS träffades i juni 2015:

24jun2015 ProfS träff crop

 

fr v t h:  Eva Heyman, Susanne Amund Whalen, vår gästforskare, Gabriella Zaunders, Cecilia Lucas, (skymd) Anitas granne (skymd), Anita Bell, Marianne Lindgren, Eva Nordstrand, Marina Reuterswärd.

 

 

Vi träffades hemma hos Anita Bell i Gnesta på hennes enträgna begäran att få skämma bort oss en kväll och det gjorde hon verkligen! Som brukligt blandade vi nytta och nöje under vår nätverkskväll.

 

 

Så här såg det ut när ProfS träffades i april 2014:

Professionals_24apr2014

 

Fr v t h: Eva Heyman, Susanne Amund Whalen, Annette Lassinger, Anita Bell, Mariana Zethelius, Cecilia Lucas, Annelie Alegren, Lisa Norström

 

 

Vi utbytte yrkeserfarenheter och dryftade som oftast skillnader mellan Sverige och andra länder, dessutom fick vi tips och råd av en jobbcoach.

 

Så här såg det ut när ProfS träffades i oktober 2013:

Professionals på träff

Professionals på träff

 

Översta raden från vänster : Mariana Zethelius, Lena Fagerström, Eva Heyman, Marina Reuterswärd, Kerstin Bergström, Annelie Alegren-Nordenmark;

undre raden från vänster: Lilian Wingård, Annette Lassinger (initiativtagare till SWEA Professionals Stockholm), Cecilia Lucas, Lisa Norström;

bakom kameran stod Cecilia Westling som ser ut så här!

Kamerakvinnan

Kamerakvinnan

 

Nätverk för yrkesverksamma SWEA-medlemmar.

Det är inte alltid en merit att ha arbetat utomlands. Därför kan SWEA-medlemmar som återvänder till Sverige ha svårt att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. SWEA Professional Stockholm är ett nätverk för återvändande yrkesverksamma medlemmar i SWEA Stockholm.

Efter en lång utlandsvistelse är det många hemvändande svenskar som ser fram emot att starta ett nytt jobb i Sverige efter hemkomsten. Efter flera år utomlands kommer vi tillbaka till Sverige, rika på nya erfarenheter och kunskaper som vi vill kunna dra nytta av i det nya, svenska yrkeslivet. Men många hemvändare vittnar om att deras utländska erfarenheter möts av ointresse på arbetsmarknaden.
Det händer också att svenska arbetsgivare inte känner till de utländska företag eller organisationer som hemvändande SWEA-medlemmar arbetat i och därför inte vet hur de ska värdera referenser, erfarenheter och kunskaper.
SWEA Professional Stockholm startade just för att lyfta fram utländska meriter, erfarenheter och kunskaper hos hemvändare som vill fortsätta att satsa på en yrkeskarriär i Sverige.

En lång utlandsvistelse kan också leda till att man förlorar sina svenska nätverk eller man flyttade ut så tidigt i karriären att man inte kunnat bygga upp något. Dessa svenska nätverk som är så viktiga på den svenska arbetsmarknaden. Utan ett väl fungerande nätverk har man ingen som kan lotsa en fram i arbetslivet. Vad har förändrats i Sverige under tiden man varit borta? Vad gäller nu?
När Annette Lassinger tog initiativet till att starta nätverket hade hon en bild av att samla yrkesarbetande SWEA-medlemmar och genom nätverket fördjupa kunskapen bland medlemmarna; dels inom olika branscher men även tipsa varandra utifrån yrkessammanhang. En viktig ingrediens är även att gruppen kan prata fritt om sina egna erfarenheter från olika länder. I det vanliga yrkeslivet är det vanligt att man känner sig som en udda fågel och att man får akta sig för att säga saker som ”när jag bodde i USA, Kina, Bryssel så …”. På nätverksträffarna kan man med lätthet blanda in mängder av landserfarenheter i en och samma konversation. Skönt!
– Många gånger har man varit med om upplevelser som varit positiva och i vissa fall omvälvande, men det är inte säkert att det känns rätt att berätta om det man varit med om, säger Annette Lassinger.

Ambitionen med nätverksträffarna är att inspirera alla oss deltagare genom att bjuda på föreläsningar inom en viss bransch blandat med erfarenheter från andra länder. Hittills har vi utnyttjat den fantastiska potential som vi har inom nätverket. Genom föredragen har vi fått reda på en hel del nyttig information om utvandring, att vara barnmorska i u-länder, hur det är att arbeta med psykisk ohälsa i Sverige och vad man gör i rollen som konsulär assistent på Franska ambassaden i Sverige.
Nätverksträffarna varar i ca två timmar. Det är högt i tak och vi visar respekt för varandras synpunkter och förslag. Kriterier för att delta i SWEA Professional Stockholm är att man är yrkesarbetande/volontär idag eller är villig att bidra med sitt egna professionella erfarenheter/nätverk samt är medlem i SWEA Stockholm.

I snitt har det varit nio deltagare på de möten man hittills haft i SWEA Professional Stockholm och i dagsläget är det cirka 60 medlemmar totalt.
Nätverket planerar att ses varje månad, samt ha en sommarträff och en vinterträff som bara går ut på samkväm och trevliga samtal över en bit mat.
– Jag hoppas att vi ska växa till ett sammansvetsat nätverk som inspirerar medlemmarna att dela med sig av sina utländska erfarenheter och kunskaper i det svenska arbetslivet. Jag ser gärna att vi tillsammans med andra uppstartade liknande grupper inom SWEA kan skapa ett nationellt och internationellt nätverk som alla samarbetar, avslutar Annette Lassinger.

Text: Ewa Hedlund, Stockholm;