Network Menu

SWEA Profs Sverige

SWEA ProfS (Stockholm) har bytt namn till SWEA Professional Sverige och vår nya “arbetsgrupp” består av medlemmar från de olika Sverige-grupperna. Vi planerar större samarbete både inom Sverige och utanför med Professional-grupper i andra länder. Hoppas du hänger med när vi utvecklar och växer.

SWEA Professional Sverige, eller SWEA ProfS i korthet, är ett nätverk för yrkesverksamma medlemmar i SWEA Stockholm som startades våren 2013 i syfte att ge medlemmarna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom olika branscher och att dela yrkesrelaterade tips och råd samt att få möjlighet att dela och diskutera erfarenheter från olika länder med andra som har liknande erfarenheter.

Vi i SWEA ProfS har arbete (anställning, egenföretagande, heltid/deltid), är arbetssökande och/eller villiga att bidra med våra professionella erfarenheter/nätverk. Vi ser oss som ett komplement till de övriga temagrupperna inom SWEA Stockholm med en unik inriktning mot arbetslivet. Vi strävar efter att hålla det enkelt, kostnads- och tidseffektivt. Naturligtvis träffas vi på kvällstid.

Intresserad och vill veta mer? Vi välkomnar fler medlemmar och du får gärna vara med som gäst för att träffa oss på ett möte eller två…

Du når oss via email på program.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Övergripande ansvarig som bl a håller reda på vårt e-postkonto är Jessica Hill Holm.

Nu har vi i SWEA ProfS också en sluten grupp på Facebook – SWEA ProfS där vi snabbt kan kommunicera med varandra, t ex ställa frågor eller föreslå social aktivitet, mm. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med! 

SWEA ProfS träffar 2020: 

Januari:  Mindfulness plus Diskussion & Planeringsmöte för det kommande året

Februari: Vi träffades och fick lära känna vår nya medlem Jennie Kvintåhs, fd elitidrottare, coach and grundare av Women Alliance “a women movement for equality”. Hon berättade om sitt liv och varför hon nu bildar en stiftelse. Vi fick också lite inblick i Ayurveda (indisk läkekonst). Var och en gjorde en enkel test för att få reda på sin “typ” och hur det kan hjälpa en att hitta balans igen när livet blir för mycket

April:  “Hitta lugn och glädje mitt i allt.” Vi pratade om hur vi kan bättre hantera Corona-läget.

Maj: Hur har vi påverkats av Corona-läget

Juni: Vi fick lära oss hur verktyget NLP (Neuro Linguistisk Programmering) kan hjälpa oss, både som personer och i yrkeslivet.

September: Malin Hammar Blomwall visade oss hur vi kan bygga varumärke med hjälp av Instagram.

Oktober: Ulrika Mårtén pratade om vilken roll Linkedin har i yrkeslivet och hur man kan förbättra sin profil.

November: Tillsammans med Mia Wernersson från Pulsanalys upptäckte vi mera av oss själva genom att använda personlighets- och beteendeanalys

SWEA ProfS träffar 2019: 

Januari:  Inspiration – vi tog alla med något som inspirerar oss och presenterade för gruppen 🙂

Mars: Ta pulsen på din karriär! Vi träffades och reflekterade tillsammans om vad vi ser som nästa steg i vårt yrkesliv, vad som fungerat hittills och vad vi vill ändra.

April:  Skapa/uppdatera din LinkedIn profil & Hur ser rekryterare på CV / ansökningar?

Maj:  “Sälj dig själv” seminarium & workshop där vi jobbade fram en kort introduktion av oss själva. Förutom att ha en yrkesroll, vem är jag som person?

Juni:   Sommarmiddag

September: Nätverkarkväll i Solna

Oktober: Diskussion med tre av SWEAs coacher. Vad innebär coaching? När kan en coach vara bra att ha? Hur väljer jag en coach som passar mig?

November: Rak kommunikation – hur kan jag bli mer effektiv och direkt i min kommunikation?

December: Julmiddag

 

Professional runt om i SWEA:
Det finns också en översikt över alla SWEA Professional aktiviteter runt om i SWEA, som antingen fungerar som vår temagrupp Professional Stockholm eller som mer används för att identifiera allmänna program som är lite vinklade mot yrkesliv och arbetsmarknad. Klicka här. 

Sedan Oktober 2015 finns det också en global Facebook-grupp (sluten) för alla SWEA-medlemmar med intresse för ämnen som är viktiga för yrkesarbetande. Gruppen heter SWEA Professional Worldwide. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med och kunna prata med likasinnade SWEA-medlemmar världen över!