Network Menu

SWEA Professional Sverige

 

SWEA ProfS (Stockholm) har bytt namn till SWEA Professional Sverige och vår nya “arbetsgrupp” består nu av representanter från de olika Sverige-avdelningarna. Målet är ett större samarbete både inom och utom Sverige. Du är välkommen att hänga med när vi utvecklar och växer.

SWEA Professional Sverige är ett nätverk för yrkesverksamma medlemmar inom SWEA  som startades våren 2013 i syfte att ge medlemmarna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom olika branscher, att dela yrkesrelaterade tips och råd samt att få möjlighet att dela och diskutera erfarenheter från olika länder med andra som har liknande erfarenheter. Målet är att skapa intressanta och spännande program med föreläsare inom olika ämnen för både ditt yrkesverksamma som personliga liv.

Du i SWEA Professional Sverige har arbete (anställning, egenföretagande, heltid/deltid), är arbetssökande och/eller villig att bidra med dina professionella erfarenheter/nätverk. Även om du inte längre arbetar så är du välkommen att dela med dig av dina erfarenheter.

Vi strävar efter att hålla det enkelt, kostnads- och tidseffektivt. Naturligtvis träffas vi på kvällstid digitalt eller IRL.

Är du intresserad och vill veta mer?

Vi välkomnar fler medlemmar och du får gärna vara med som gäst på ett möte eller två för att träffa oss.

Du når oss via email på viceordf.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Övergripande ansvarig är Jessica Hill Holm.

SWEA Professional Sverige finns också som en sluten grupp på Facebook. Där ställer du frågor eller föreslår sociala aktiviteter, mm. Vill du vara med i gruppen så skickar du en förfrågan direkt på Facebook!