SWEA Stockholms årsmöte den 18 februari

Cirka 75 Sweor intog idag Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan för att delta i 2023 års  årsmöte.  De  flesta punkterna på dagordningen klubbades igenom ganska snabbt men som vanligt så finns det alltid en del frågor från medlemmarna som behöver besvaras och det gick också galant.

 

De avgående styrelsemedlemmarna (Cecilia Ryberg, Kickie Hagelborg och Marie Forsman) avtackades med både tulpaner och present. Vår nya ordförande Annica Backlund tog även till orda och presenterade sig själv samt hennes intentioner i sitt nya uppdrag som ordförande.
Vi fick även en presentation av Anastasia från Ukrainian Support Center som drivs av Beredskapslyftet. Hon berättade om vad de gör och hur de arbetar med de ukrainska flyktingarna. SWEAs, genom tiderna, största donation gick till Beredskapslyftet.
Därefter serverades en god lunch.

Se alla bilderna här>

 

Text: Lena Wiklund Nilsson
Bilder: Anna Gustafson Bril