Svenska kronan och världsekonomin den 1 februari

Finansanalytikern Peter Malmqvist gav oss en mycket intressant, och bitvis nedslående, genomgång av hur den svenska börsen och den svenska kronan har utvecklats sedan 1980-talet.  Frågan om vi borde ha bytt valuta till Euro år 2003 diskuterades. Vi fick rådet att vara försiktiga med aktieplaceringar men att ha åtminstone 20% av tillgångar som går att avvara på börsen. Och sova gott om natten.
Text: Mita Zell
Bilder: Lena Nilsson