Network Menu

Styrelsen 2020

Styrelse SWEA Stockholm 2020

Ordförande

Agneta Melin Ordförande SWEA Stockholm

Agneta Melin;  swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com eller stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Vice ordförande:

Jessica Hill Holm; viceordf.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sekreterare:

Kassör:

Medlemmar:

Christina Anners; medlem.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programgruppen:

Anmälan

Webbredaktör: