Network Menu

Våra Stipendiater!

Här läsa om SWEA Stockholms stipendiater alltsedan 2007!

Språkstipendium 2020

Stipendiekommittén för SWEA Stockholms Språkstipendium har beslutat att inte dela ut priset år 2020. På grund av Coronapandemin kommer årets utländska språkstudenter vara starkt begränsat till antalet.

Språkstipendium 2019

Årets stipendiat heter Alina Schneider och kommer från Tyskland.

Motiveringen lyder: “Årets Stipendiat heter Alina Schneider. Hon har sitt ursprung i Sydtyskland, Konstanz, Bodensee. Alina läser på Stockholms Universitet där hon studerar skandinavistik som innefattar språk och litteratur. Alina intresserar sig för språkutveckling. Hon vill i framtiden gärna arbeta som översättare och sprida kunskap om det svenska språket. Hon är även mycket intresserad av svensk litteratur och kultur . Hennes önskan är att kunna bidra till att föra Sverige och Tyskland närmare varandra kulturellt.”

Stipendiekommittén utgjordes av Gunnel Källqvist Gustafsson, Lena Treffner samt som styrelserepresentant Lena Brolli.

Personligt ansökningsbrev – Alina Schneider
Jag har alltid varit sugen på att kunna behärska det svenska språket. Det är svårt att förklara
varför, denna önskan fanns bara inom mig. Eftersom jag växte upp i en by i södra Tyskland
hade jag ingen chans att besöka en språkkurs. Det hindrade mig dock inte att lära mig språket
på eget initiativ. Jag köpte böcker åt mig och prenumererade till en E-Learning-Plattform. Året
därefter skulle jag börja jobba som Aupair i en svensk familj i Malmö.

Mina språk- och kulturkunskaper utvecklades i Malmö och jag trivdes så bra som aldrig någonstans förut. Jag hade blivit en del av det svenska kulturlivet. Jag hade en svensk vänkrets,
deltog på Poetry Slams, skaffade ett band med två svenska vänner och fick även uppträda på
Malmöfestivalen med bandet och som soloartist. Efter året tog slut var jag tvungen att flytta
tillbaka till Tyskland och jag måste erkänna att jag aldrig har haft en så stark hemlängtan som
jag hade till Sverige. Rakt ut sagt – jag har fått skaffa mig ett hem till.
När jag sökte efter möjliga program på universitetet som skulle kunna passa mig upptäckte jag
Skandinavistik som huvudämne och Gender Studies som biämne. Jag blev glad över att få
läsa de två ämnen eftersom jag hade lärt mig så mycket om feminism under min tid i Malmö
och min själ hade helt enkelt fastnat i Sverige. Som jag fick veta innebar Skandinavistik dock
inte bara språk- utan också litteraturvetenskap.

Som så många andra växte jag upp med svensk barnlitteratur och blev präglat av den. Litteraturen var min bästa vän som barn. Alla de historierna om modiga flickor och pojkar på sina
äventyr gjorde mig alldeles förtjust. Det har inte förändrats sedan dess förutom att genrerna
vidgades.
Nu bor jag i Stockholm och får fortsätta mina studier inom språk-, litteratur- och genusvetenskap som utbytesstudent på Stockholms universitet. Jag har påbörjat min tredje termin i kandidatprogrammet och kurserna jag läser hålls på svenska, vilket betyder att jag kan leva min
studiedröm just nu.

Jag är fascinerad av hur språkutveckling försiggår. Jag älskar att jämföra svenska med tyska.
De svenska författarna som jag fick läsa hittills har mestadels haft ett avancerat synsätt på
sociala strukturer med vikt på genus redan för hundratals år sen. Jag fick reda på att även om
de flesta svenskarna är blyga för andra så är de ändå öppna och hjälpvilliga. I alla sorts diskussioner försöks det att inkludera så många som möjligt.

Min förmåga att kunna svenska ger mig tillträde till svensk musik från Alice B till Veronica
Maggio, serier från Bron till Julkalendern och alla möjliga Podcasters och Youtubers som Clara
Henry och Keyyo. Jag får även tillgång till Astrid Lindgrens ljudböcker, vilka hon läste in själv.
Och vad hade vardagen varit utan Swish, pronomenet hen och framför allt fika?
Men det som är bäst med kulturen är ju när man kan dela den med andra! Detta är precis det
jag vill göra i mitt liv. Jag vill föra Tyskland och Sverige närmare varandra. Det är det jag brinner
för. Jag har inte bestämt mig än vad jag ska jobba med efter mina avslutade studier, eftersom
jag har hälften av kandidats- plus masterprogrammet kvar. Det är alltså nog tid kvar för att
fördjupa mig i olika områden inom språk- och litteraturvetenskap för att kunna upptäcka mer
och mer varje dag vid sidan av mina studier. Stipendiet skulle hjälpa mig att förverkliga det.
Men jag vill såklart inte vänta tills jag har fått min examen för att kunna sammanföra länderna
lite mer och därför håller jag bland annat på med en fotoserie som mitt närvarande projekt.
Serien handlar om queera människor som bor i Tyskland och Sverige. Jag intervjuar dem om
deras perspektiv på att vara queer, vad det betyder för dem och hur de upplever det där de
bor. Jag hoppas på att kunna sprida en starkare medvetenhet och skapa därmed mer tolerans.

Språkstipendium 2018

Årets stipendiat heter Thomas Althefrone och kommer från Tyskland. Vinnande kandidat togs ut bland utländska studenter som studerar svenska vid Stockholms Universitet, Uppsala universitet eller Södertörns Högskola. Stipendiesumman 2018 är på 15 000 SEK. Stipendiekommitténs utgjordes av Gunnel Källqvist Gustavsson och Christina Sjöberg, samt som styrelserepresentant Lena Brolli.

Motiveringen lyder: “Bland de sökande har Thomas Althefrone de bästa förutsättningarna att sprida kunskap om det svenska språket och svensk kultur i sitt framtida arbete som översättare. Han har visat intresse att öppna dörren för en kultur från ett land till ett annat, samt att göra den svenska litteraturen tillgänglig för en större publik.”

 

SWEA Stockholms språkstipendium 2018 delades ut vid Swea Stockholms jullunch i Vaxholm den 30 november.

foto: Agneta André

Så här berättar Thomas själv:
”Jag studerar Nordiska Språk på universitet i Münster, Tyskland. Jag studerar på Mastersnivå och min inriktning är översättningsvetenskap, som är samtidigt också arbetsområdet där jag vill jobba i. Det var först som barn att jag gjorde bekantskap med den svenska kulturen genom den svenska barnlitteraturen som är mycket känd och
mycket populär i Tyskland. Mitt intresse för litteratur och lingvistik gjorde att jag började plugga skandinaviska- och nederländska språk på universitetet i Münster.

Som huvudspråk inom de skandinaviska studierna valde jag svenska. Ämnet och studier gav mig en djupare och omfattande inblick i den skandinaviska svenska kulturen. Studierna innehöll bl.a. kunskaper om klassiska
och nutida litteratur, språk och interskandinavisk hör- och läsförståelse.

Den svenska kulturen är jätteintressant därför att den är djupt rotad i gamla traditioner som fortfarande är viktiga i Sverige idag, men samtidigt är den ganska modern,dynamisk och har inte svårt för att ta upp och tematisera nya samhälleliga utvecklingar. Svensk kultur är för mig kärlek till naturen, men på samma gång älskar svenskarna teknik och modernitet. Den här motsatsen är vad gör den svenska kultur anslående enligt mig. Ett annat exempel på vad kan anses som typiskt svenskt enligt mig är jämlikhet. Kvinnor och homosexuella personer är mer likaställd i Sverige än i andra länder. Varje person i det svenska samhället ska få möjlighet att utveckla sig som hen vill.

Under flera resor till Sverige kunde jag bekräfta de här iakttagelserna och se att det inte bara handlar om klichéer.
Efter min kandidatexamen bestämde jag mig för att vidga mina kunskaper om svenska språket och kultur och började studera Skandinaviska Studier på Mastersnivån. Genom att arbeta med litteratur på Bachelornivå fick jag klart för mig att jag vill jobba som översättare efter jag tar examen.

Jag gjorde två praktiker inom litteratur- och förlagsverksamhet för att få bättre insikt i vad ett jobb i detta område kan innehålla. Praktikerna höll måttet och bekräftade mitt beslut att ta den här inriktningen. Utbytestermin ger mig möjligheten att bygga ut den som jag lärde mig i på universitetet i Tyskland.

Jag vill gärna fortsätta studier i svenska språket och litteraturen i Tyskland och avsluta mina studier under det närmaste året, så att jag kan ansöka om ett jobb som översättare eller om ett jobb inom litteraturbranschen. Jag tycker att det skulle vara extremt interesserant att kunna öppnar dörren för en kultur från ett annat land och att göra t.ex. litteraturen tillgängligt till en större publik. Stipendiet skulle hjälpa mig att ta nästa steg för att förverkliga min framtidsplan. ”

 

Språkstipendium 2017

Vid SWEA Stockholms jullunch den 1 december delades vårt Språkstipendium 2017 ut. Vår stipendiat 2017 heter Lucia Pirani och kommer från Italien.

Vinnande kandidat togs ut bland utländska studenter som studerar svenska på Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, eller Södertörns Högskola. Stipendiesumman 2017 är på 15 000 SEK. Årets stipendiekommitte utgjordes av Gunnel Källqvist Gustafsson och Birgitta Norrgren, samt som styrelserepresentant Agneta Melin.

.  

Stipendiekommitténs motivering lyder som följande:
¨Lucia Pirani är en oerhört begåvad och ambitiös ung kvinna med ett brinnande intresse för språk, i synnerhet svenska men också de övriga nordiska språken. För närvarande slutför hon sin masteruppsats i dialektologi, inom ramen för masterprogrammet i skandinavistik vid Uppsala universitet.

Lucia har en bevittnad målmedvetenhet och energi i allt hon företar sig och hon har även blivit en förebild och en positiv kraft för sina studiekamrater. Under de två år som hon vistats i Sverige har hon med stor nyfikenhet och glädje tagit till sig den svenska kulturen och livsstilen. Lucia är passionerat intresserad av språk- och kunskapsinlärning.
Akademiskt har hon uppvisat en stor kompetens och hennes fördjupade kunskaper i det svenska språket vill hon använda till att förbättra utbildningsmöjligheterna i svenska, för sina landsmän i Italien.
Vi är övertygade om att Lucia kommer att bli en god ambassadör för Sverige och det svenska språket.¨

 

Så här berättar Lucia själv:
¨När någon frågar mig hur jag hamnade i Skandinavien, svarar jag att det var lite av en slump. Under min kandidat i Språk och litteratur vid Bologna Universitet blev jag nyfiken på Norden, och jag läste mitt tredje år som utbytesstudent i Oslo, Norge!

Jag tycker om att lära mig språk och att använda dem varje dag. Därför kändes det naturligt att välja ett masterprogram utomlands. Skandinavistikprogrammet på Uppsala Universitet erbjöd mig möjligheten. Att byta språk till svenska såg jag som en spännande utmaning, och jag var redo att lära mig allting om Sverige.
Sverige har för mig varit en unik erfarenhet, utgjord av platser, människor och upplevelser. De två år i Uppsala, då jag försökte sätta mig in i en ny kultur jag bara hade lite förkunskap om, har varit de rikaste i mitt liv. Jag försöker absorbera och delta i den svenska kulturen och, fortfarande stolt över min härkomst, erbjuda min kultur i gengäld.

Att plugga och jobba på svenska, umgås med svenskar, fika, titta på svensk tv, … men också att berätta mina känslor på svenska, tala endast svenska om jag mår dåligt på sjukhus, eller göra något enkelt som att skaffa mig ”swish” – allt detta är mitt svenska liv. På universitet blev jag bekant med en annorlunda syn på utbildning och plugg. Här uppmuntras både självständigt och grupparbete, diskussion och en kritisk behandling av kunskap. Jag trivs med den svenska livsstilen, och även utanför universitetet har jag haft många positiva upplevelser. Jag engagerar mig i universitetets verksamhet genom att vara viceordförande i Nordiska Studierådet och studentguide på universitetsmuseet Gustavianum. Dessutom deltar jag gärna i studentlivet genom att vara med på grupper och aktiviteter och jobba på nation.

Jag arbetar på att skriva färdig min masteruppsats. I uppsatsen syftar jag att förstå hur det dialektala landskapet i Sverige respektive Norge avspeglas i hanteringen av dialekt i skönlitterära översättningar både från främmande språk och från grannspråk. Samtidigt har jag påbörjat studier för att bli lärare i svenska som andraspråk. Jag är passionerad om språkinlärning och kunskapsförmedling och tycker att det skulle passa mig att bli en andraspråkstalande språklärare.¨

 

Språkstipendium 2016

Vid SWEA Stockholms jullunch den 2 december delades vårt Språkstipendium 2016 ut. Vår stipendiat 2016 heter Krystyna Dabrowska och kommer från Polen.

Vinnande kandidat togs ut bland utländska studenter som studerar svenska på Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, eller Södertörns Högskola. Stipendiesumman 2016 är på 10 000 SEK. Årets stipendiekommitte utgjordes av Gunnel Gustafsson och Ingrid Westin samt som styrelserepresentant Agneta Melin.

 

 

Stipendiekommitténs motivering lyder som följande:
Krystyna Dabrowska är en synnerligen begåvad, utåtriktad och framåtsträvande student, som visat en dokumenterad kunskap i det svenska språket. Hon följer för närvarande ett Masterprogram på Uppsala Universitet i skandinavistik med mycket goda vitsord. Krystyna har visat ett brinnande intresse för det svenska språket och litteraturen, men även för svensk kultur och svenska traditioner. Hon har på olika sätt engagerat sig i det svenska samhället för att djupare lära känna Sverige och svenskarna. Hon har ett klart mål med sina studier i svenska, helt i linje med intentionerna med stipendiet. Hennes mål är att översätta svensk skönlitteratur till hennes modersmål polska. Vi är övertygade om att hon kommer att bli en utomordentlig ambassadör för Sverige och det svenska språket.

Och så här berättar Krystyna själv:
Jag heter Krystyna Dabrowska och är en polsk student i skandinavistik från Gdansk universitet, som för närvarande studerar samma program på magisternivå i Uppsala.
Skandinavistiken i Gdansk gav mig bra kunskaper i svenska samt lät mig lära känna skandinavisk kultur, litteratur och historia. Ändå har jag alltid varit lite missnöjd med den mestadels teoretiska kunskapen och velat bekräfta den i praktiken – det sägs att man lär känna ett annat lands språk och kultur snabbast genom att vistas just i det landet. Därför bestämde jag mig för att komma till Sverige. Redan efter tre månader i Uppsala kan jag absolut fastställa att det var det bästa beslut jag kunde ta. Jag umgås mest med andra studenter, vilket visat sig vara en stor utmaning rent språkmässigt, eftersom de flesta kommer från olika delar av Sverige och pratar olika dialekter; dessutom använder de sig av många slangord. Men ju mer jag lyssnar på de olika varianterna av svenska desto enklare blir det för mig att förstå dem.
Jag är också förtjust i studentnationernas verksamhet och hur man hållit på med dem så länge, och jag har också märkt hur viktigt det är för svenskarna att engagera sig. Många tillhör någon förening eller kår, och det känns att de är medvetna om sina rättigheter och uttnyttjar dem för att påverka sitt liv och sin omgivning. Jag har själv genomsyrats av denna attityd och blivit medlem av Smålands nation, samt ledamot av Nordiska Studierådet vid Institutionen för Nordiska Språk vid UU. Jag försöker göra allt för att under det här året lära känna svenskar och Sverige bäst jag kan och sedan använda mina kunskaper i mitt framtida yrke, nämligen som översättare av svensk skönlitteratur till polska. Jag anser att kännedom av kulturen är lika viktig som språkkunskaper i översättningsprocessen, därför är jag så angelägen om att utnyttja mitt uppehåll i Uppsala på det bästa sättet.
När jag kommer tillbaka till Polen om ett år ska jag fortsätta med min forskning i barnlitteratur på masternivå där och samtidigt försöka att inträda på polska bokmarknaden som översättare. Jag skulle också gärna åka till bokmässan i Göteborg nästa år för att veta vad som händer på den svenska bokmarknaden och sedan jobba på att främja svenska kulturen till mottagare i Polen.

 

Språkstipendium 2015

Vid SWEA Stockholms jullunch den 1 december delades vårt Språkstipendium 2015 ut. Vinnande kandidat togs ut bland utländska studenter som studerar svenska på Stockholms Universitet, institutionen för skandinaviska och moderna språk. Stipendiesumman 2015 är på 10 000 SEK.

2015 föll valet på Elitsa Ofan från Bulgarien. Elitsa går på Stockholms Universitet och studerar svenska, som sitt andra språk, vilket hon tycker är så vackert klingande.

Stipendiekommitten, bestående av Britta Blomqvist, Ann-Sofie Frick-Meijer och Gunnel Gustafsson, höll i utdelningen och tycker att vår stipendiat är en fantastiskt duktig ung kvinna! Deras motivering lyder som följande:

“Bland de sökande har Elitsa Ofan de bästa förutsättningarna att sprida kunskap om och intresse för svenska språket och svensk kultur. Hon kommer i sin framtida verksamhet som lärare i svenska som andraspråk att arbeta med just detta”.

Så här berättar Elitsa själv:
Jag heter Elitsa och kommer från Bulgarien. Det är svårt att kort sammanfatta vad som förknippar mig med den svenska kulturen men man kan säga att min forskningsresa genom Sveriges språk och kultur började redan för fem år sedan då jag valde att läsa Skandinaviska studier vid Sofias universitet i Bulgarien. Jag valde då att studera Skandinaviska studier med inriktning på svenska eftersom Sverige alltid har varit mycket intressant för mig med sin litteratur, vackra natur och framgångsrika politik. Till och med var min favoritbok som barn Pippi Långstrump och min mormor brukade köpa mig alla böcker av Astrid Lindgren.

Så jag valde studieämnet av allmänt intresse men sedan under själva studien blev jag riktigt förälskad i det svenska språket och den svenska kulturen. Det är inte alls populärt i Bulgarien att lära svenska men ändå inom ämnets studiemiljö får man möjligheten att fördjupa sig mycket i kulturen. Institutionen för Skandinaviska studier gör mycket för att förmedla den svenska kulturen i Bulgarien genom kulturevenemang, forskning och översättningar av svenska litterära verk.

Efter kandidatexamen bestämde jag mig för att ägna mig åt vidare studier inom området och därför fortsatte jag läsa Skandinaviska studier på avancerad nivå vid Münsters universitet i Tyskland. Nu är jag utbytestundent på Stockholms universitet och är otrolig glad att äntligen få uppleva den svenska kulturen på riktigt.

Min framtidsdröm är att undervisa i svenska som främmande språk och samtidigt arbeta för att utveckla kulturutbytet mellan Sverige och Bulgarien. Jag är mycket tacksam och rörd att få SWEA-stipendiet och lovar att förtjäna stipendiekommittens förtroende genom framtida insatser för att förmedla den svenska kulturen utomlands. 

 

Språkstipendium 2014

Årets stipendiat har utsetts och heter Julia Kolikova från Arkangelsk, Ryssland.

stipendiat l 2014 Julia Kolikova

 

 

Julia

 

 

Vid SWEA Stockholms jullunch på Naturhistoriska Riksmuseet den 2 december delades vårt Språkstipendium 2014 ut. Hela stipendiekommitten, bestående av Britta Blomqvist, Ann-Sofie Frick-Meijer och Gunnel Gustafsson, var närvarande och höll i utdelningen. Stipendiesumman är 2014 på 10 000 SEK. Varje år tas vinnande kandidat ut bland utländska studenter som studerar svenska på Stockholms Universitet, institutionen för skandinaviska och moderna språk.

2014 föll alltså vårt val på Julia Kolikova från Arkangelsk, Ryssland. Julia är 21 år och är en mycket duktig student, som har skidåkning som sitt stora intresse. Julia tillhör Norra Arktiska Regionala Federala Universitetet i Arkangelsks universitetslag i skidåkning så ni föstår att hon är stark i spåren!  Julia vill utbilda sig till tolk, vilket säkert kommer att passa henne med hennes goda kunskaper i svenska.
Julia bekostar sina studier här i Sverige ur egen ficka med hjälp från hennes familj eftersom Ryssland saknar ett bidragsystem för studier som Julias och naturligtvis kan en ryska inte få tillgång till några EU-studiebidrag. Detta gör att våra språkstipendiepengar är desto mer välkomna ty de har extra stor betydelse för Julia!

Våra varmaste gratulationer till Julia Kolikova!
Vi önskar henne allt gott för framtiden.

språkstipendium 2014

 

 

Ann-Sofie Frick-Meijer, Gunnel Gustafsson, Julia Kolikova,
Britta Blomqvist, Cecilia Westman

 

 

 

Språkstipendium År 2013

Årets stipendiat har utsetts och heter Anna Lubarska och är från Poznan, Polen.

stipendiat m 2013

 

 

Anna

 

 

Anna fick motta Språkstipendiet om 10 000 kronor i samband med jullunchen på Foresta 2 december. Arbetet bakom utfördes även i år av en stipendiekommitté bestående av Britta Blomqvist, Ann-Sofie Frick-Meijer samt Gunnel Gustafsson från styrelsen.

Så här lyder stipendiekommitténs motivering:
“Anna har haft kontakt med det svenska samhället och litteraturen sedan barnsben och verkar uppriktigt intresserad av allt svenskt. Hennes magisteruppsats kommer att handla om korta brukstexter, t ex skyltar och manualer på svenska, och Anna är i full färd med att leta material till den. Hon kommer säkert att forska vidare och vill så småningom undervisa i svenska, kanske på universitetsnivå. Kommittén är helt enig om att hon är den som bäst uppfyller våra kriterier för stipendiet.”

stipendiat 2013

 

 

 

Cecilia Westman, Britta Blomqvist, Gunnel Gustafsson,

  Anna Lubarska, Ann-Sofie Frick-Meijer

 

 

Språkstipendium År 2012

2012 delades SWEA Stockholms Språkstipendium ut till Tuire Mykkelä som fick motta Språkstipendiet om 10 000 kronor i samband med jullunchen på Foresta 3 december. Arbetet bakom utfördes av en stipendiekommitté bestående av Britta Blomqvist, Ann-Sofie Frick-Meijer samt Gunnel Gustafsson från styrelsen.

stip Tuire m Gunnel Britta 400pix    Gunnel, Tuire, Britta

 

Tuire berättar själv I korthet:

Hej, jag heter Tuire Mykkelä, är 23 år gammal och kommer från Finland. Jag studerar nordisk och germansk filologi vid Uleåborgs universitet men är nu utbytesstudent vid Stockholms universitet, institutionen för nordiska språk.

Jag är väldigt tacksam och glad att jag fick SWEA Stockholms Språkstipendium. För mig betyder stipendiet att jag kan förlänga min studietid I Stockholm med en termin.

Här är jag omgiven av den svenska kulturen och språket och har utmärkta professorer och lärare. De bästa förutsättningar för att bli otroligt bra på svenska och lära mig mycket om kulturen. Jag njuter av min tid i Stockholm.

Jag vill bli en lärare som delar med sig av sina erfarenheter och som med sitt eget exempel och sin entusiasm främjar intresset för svensk kultur och svenska språket.

 

Bakgrund till SWEA Stockholm Språkstipendium

Från och med 2012 delar vi ut SWEA Stockholm Språkstipendium.

Under åren 2001-2011 delade SWEA Stockholm ut ett Bokstipendium.

Läs mer om bakgrunden här.

 

Bokstipendium 2011

Stipendiaten for det sista Bokstipendiet heter Lu Te och är utbytesstudent från Shanghai i Kina.

Pga Lus reseschema kunde detta bokstipendium inte delas ut vid årets sommarmiddag utan det skedde vid en liten separat ceremoni på Stockholms Universitet av Ingrid Westin, vår regionordförande.

stipendiat o 2011

 

 

 

 

Lu

 

 

Bokstipendium 2010

Stipendiaten heter Maria Voynova och är utbytesstudent från Ryssland.

SWEA Stockholms Bokstipendiekommitté hade som vanligt en svår uppgift då ett flertal mycket kvalificerade ansökningar kommit in. Maria har i 5 år studerat svenska med tolk- och översättningsinriktning vid Novgorods Statliga Universitet. Under hösten 2009 och våren 2010 har Maria varit inskriven vid Institutionen för Nordiska språk på Stockholms Universitet. Stipendiet kommer Maria att använda till inköp av böcker för forskning i nordistik och svensk språkhistoria.

Bland annat samlar Maria in material om en svensk 1700-talshistoriker, H.J.Voltemat, som på sin tid gav ut ett verk om rysk historia som helt fallit i glömska i Sverige. Maria ämnar efter slutförd forskning via svenska arkiv och databaser översätta den svårlästa frakturstilen till ryska för publicering i Ryssland.

Maria fick mottaga bokchecken på 5 000 kronor vid sommarmiddagen på Wärdshuset Ulla Winblad. Checken överlämnades av Gunnel Meyer som instiftade bokstipendiet under sitt sista år som ordförande i SWEA Stockholm, 2001.

Gunnel Meyer med Maria Voynova
Gunnel Meyer med Maria Voynova

 

Bokstipendium 2009

Stipendiaten heter Anna Szmit och är utbytesstudent från Polen.
Stipendiekommittens motivering var:
Anna Szmit tilldelas Swea Stockholms Bokstipendium år 2009 för sin entusiasm och glädje inför det svenska språket. Detta visar sig tydligt genom Annas arbete med att översätta svenska verk inom film, musik och litteratur till Polska. Hennes engagemang vittnar om ett intresse av att förmedla den svenska kulturen utanför Sveriges gränser.
Anna översätter inte bara det skrivna ordet utan kommer även att arbeta som tolk den kommande sommaren. Anna har dessutom tagit varje tillfälle i akt att studera det svenska språket under sin vistelse vid Stockholms universitet under vårterminen 2009.
Med studier i så skiftande ämnen som svensk grammatik och litteraturvetenskap visar Anna på en bredd och ett djup i sina studier och sin kunskapsinhämtning. Anna är inte heller rädd för den utmaning det innebär att skriva en längre analytisk text på svenska vilket visar sig i ämnesvalet för sin B-uppsats (Litteraturvetenskap, kursen Sedlighet och kön) vilken behandlar den manliga föreställningen om äktenskapet baserat på en analys av Alfhild Agrells Räddad och Anne Charlotte Lefflers Skådespelerskan. Anna har även förkovrat sig i det svenska språket genom att arbeta vid sidan av studierna som cafébiträde i Gamla Stan.
Vi hoppas att Anna kommer att få mycket nytta och glädje av stipendiet och önskar henne all lycka till i framtiden.

Det var en sprudlande glad stipendiat som besökte mitt kontor på Stockholms universitet. Eftersom Anna arbetar för att få ihop till sitt uppehälle här i Stockholm så kunde hon inte närvara vid SWEA Stockholms sommarmiddag och motta sitt stipendium.
Jag överlämnade ett presentkort på Akademibokhandeln på 5 000 kronor och ett diplom. Det var så roligt att träffa henne för hon fullkomligen lyste av glädje och tacksamhet och hon berättade att hennes pojkvän skall komma upp med bil från Polen för att hämta henne och alla böcker hon nu skall köpa.

Text och foto:   Ingrid Westin

Anna    Anna

 

Bokstipendium 2008

Stipendiaten heter Tijana Djurdjev och är utbytesstudent från Serbien.
Stipendiet var på 5 000 kronor och det var en mycket glad och lycklig Tijana som mottog årets pris.
Tijana har en BA-examen i ekonomi riktad mot EU-länderna från Belgrads universitet. Hon är också student vid Institutionen för Nordiska språk och vill med sina kombinerade ekonomi- och språkstudier studera vidare i riktning mot diplomati och internationella relationer. I sin ansökan säger hon att hon alltid levt i ett krisläge med krig, fattigdom statsisolation och politiska kriser och att det är därför hon valt denna studieinriktning.
Eftersom Serbien inte tillhör EU så finns det inte heller några stipendier att söka för studier utomlands och det är med hjälp av sin familj som hon finansierat sitt uppehälle här i Stockholm. Stödet hemifrån har inte täckt den litteratur hon behövt och hon har därför lånat på biblioteket och kopierat det material hon behövt i undervisningen.
I sin ansökan skriver hon ”Jag är en verklig biblioteksälskare och jag kan säga att i Stockholm har jag ägnat mycket tid åt att läsa och lära i biblioteket. Jag tror att pengar som används till att köpa böcker aldrig är slöseri. Tyvärr har jag inte köpt många böcker här men jag hoppas att med hjälp av SWEA:s bokstipendium kunna bredda mina kunskaper och berika min utbildning”.
Årets stipendiat är en ambitiös och duktig student och det är med glädje vi tilldelar Tijana årets bokstipendium.

Text och foto:   Ingrid Westin

Tijana     Tijana

 

Bokstipendium 2007

Stipendiaten heter Frauke Lüpke-Narberhaus och är utbytesstudent från Westfälische Wilhelms-Universität Münster I Tyskland.

Frauke fick på sommarmiddagen mottaga sin bokcheck på 5 000 kronor och en bukett blommor.  Fraukes examensarbete kommer att bli en jämförelse av föräldraförsäkring I Tyskland och Sverige.

Text och Bild:    Anna Källqvist

stipendiaten2007    Frauke

 

Åren 2001 – 2006

Tyvärr saknar vi digitalt material runt våra stipendiater från dessa tidiga år.