Network Menu

Om Stockholm Språkstipendium

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global, ideell organisation för svenska eller svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. SWEA Stockholm är en underavdelning till SWEA International. Du kan läsa mer om både SWEA och SWEA Stockholm under OM OSS i menyraden ovan.

SWEA främjar utbildning genom stipendier och andra projekt med svensk anknytning. SWEAs målsättning är att värna om det svenska språket, stödja och sprida information om svensk kultur och svenska traditioner, bidra till att skapa personliga och professionella kontakter samt etablera ett världsomspännande nätverk av SWEA-medlemmar.

SWEA Stockholm har ett Språkstipendium som erbjuds en utländsk gäststudent som studerar svenska språket och litteraturen vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola eller Uppsala universitet. Vårt Språkstipenidum ska uppmuntra, stödja och stimulera till fortsatta studier i svenska språket eller litteraturen i gäststudentens hemland.

Ansökningspeerioden löper i allmänhet från sensommaren och fram till början av november varje år. En stipendiekommitté tar emot ansökningarna och ser till att alla kriterier är uppfyllda. Stipendiekommittén föreslår en lämplig kandidat till SWEA Stockholms styrelse som tar ett slutgiltigt beslut om vem som blir årets stipendiat.

Vårt Språkstipendium 2018 är på 15 000 SEK och utdelningen sker vid SWEA Stockholms jullunch, i år den 30 november.

Se vår ansökningssida för mer information.

Läs om våra stipendiater alltsedan 2007!

Läs om hur SWEA Stockholms stipendium kommit till och utvecklats genom åren.