Network Menu

OEMA söker ny RO

Sökes:
Ny OEMA RegionOrdförande (RO) med start 1 maj 2018.

Mandatperiod:
Från och med 1 maj 2018 för 2 år (30 april 2020) och med möjlighet till omval för ytterligare 2 år (till och med 30 april 2022).

Du som söker bör ha:
Erfarenhet av SWEA
För att kunna söka posten krävs minst ett års erfarenhet som avdelningsordförande och deltagande vid minst ett regionalt årsmöte.

Kunskap om SWEA
Du måste ha god kunskap om SWEA, vad SWEA står för och varför SWEA finns till. Läs mer här: https://swea.org/om-swea-2/swea-i-korthet/

Tid att utföra uppdraget
En RO är i första hand ledamot i SWEA Internationals styrelse vilket innebär arbete inom organisationen och dess funktioner, regelbundna möten online och närvaro vid årsmötet, ett kontinuerligt arbete med ansvar för hela SWEA och inte bara för regionen.
En RO leder regionsarbetet, inspirerar avdelningarnas ordföranden, hanterar frågor, hjälper till att lösa eventuella problem. En RO utgör en länk mellan avdelningarna och SWEA International. Allt det här tar sin tid som RO.

Ansökan:
Ansökningshandlingarna ska vara OEMA valberedning tillhanda senast den 15 november 2017. Ansökan ska omfatta personliga uppgifter, ett CV som också inkluderar all den erfarenhet av och kunskap om SWEA som den sökande har.

OEMA valberedning:
Ingrid Westin, westin.ingrid(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com, SWEA Stockholm
Helene Bankefors Palaghias, palaghias(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.gr, SWEA Aten

Att arbeta som RO är roligt. Samarbetet inom region- och interationella styrelserna är en givande erfarenhet. Vid frågor kontakta OEMA valberedning.

Välkpmmen med din ansökan!
Ingrid och Helene