Network Menu

Medlemskap SWEA Stockholm

Medlemsansökan SWEA Stockholm

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Stockholm?

Om du har frågor, kontakta medlemsansvarig Cecilia Westling på stockholm.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

 

Medlemsavgift i SWEA Stockholm 2018
Ordinarie medlemsavgift är 450 SEK 
Portomedlemskap 150 SEK per kalenderår, och kräver ett ordinarie medlemskap i en annan lokalavdelning inom SWEA International.
Du betalar halv avgift om du är under 25 år.
Blir du helt ny SWEA-medlem efter 1 september betalar du halv årsavgift (gäller alltså inte om du varit SWEA-medlem någonstans tidigare).

OBS!   När du betalar, glöm inte att ange ditt fullständiga namn så att vi vet att det är just Du som har betalat. Skriv det först i meddelandefältet (banken är snål med det antal tecken som återges).

För att bli medlem i SWEA Stockholm skall Du:

– vara kvinna
– vara svensktalande (behärska svenska språket)
– ha fyllt 18 år
– vara villig att verka för SWEAs ändamål
– ha din fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område pga                          permanentboende, långtidsanställning eller utbildning
– ha bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader

Hur gör jag för att bli medlem i SWEA Stockholm?

Blankett för ansökan om medlemskap i SWEA Stockholm finns under menyrad MEDLEMSKAP på sidan ¨Ansökan o Överflyttning Medlemskap¨. Fyll i den och följ anvisningarna så skickas den till oss. Klicka här för att komma till sidan.

OBS! Din ansökan skall behandlas av SWEA Stockholms styrelse innan du blir medlem. Betala därför inte in medlemsavgiften förrän du fått ett välkomstbrev ifrån oss.

För frågor kontakta gärna medlemsansvarig inom SWEA Stockholm. Du finner kontaktadress under menyrad KONTAKT, sidan ¨Förtroendevalda Stockholm¨. Klicka här för att komma till sidan

Vad innebär det att vara medlem i SWEA Stockholm?
Som medlem kan du delta i vårt variationsrika programutbud, vara medlem i de temagrupper vi erbjuder våra medlemmar, som yrkesverksam vara med i vår SWEA Professional Stockholm grupp, utnyttja vår Anslagstavla utan kostnad. Förutom allt detta får du även vår lokala tidning SWEA-Bladet samt diverse information per e-post.

Som SWEA-medlem får du också tidningen SWEA Forum och nyhetsbrevet SWEA-Nytt som ges ut av SWEA International.

Som SWEA-medlem kan du dessutom delta i SWEAs regionmöten och världsmöten med lärorika möten, spännande sociala aktiviteter och uppskattade efterresor.

 

 

Hur förnyar jag mitt medlemskap i SWEA Stockholm?
Om du redan är medlem, fullvärdig eller portomedlem, och ska betala in din medlemsavgift för det nya året gör du det till plusgiro 493 38 93-2.

För priser se ovan.

OBS!    När du betalar, glöm inte att ange ditt fullständiga namn så att vi vet att det är just Du som har betalat. Skriv det först i meddelandefältet (banken är snål med det antal tecken som återges).

 

Hur flyttar jag mitt medlemskap?
Om du redan är medlem i SWEA Stockholm och flyttar till en plats där det finns en lokal SWEA-avdelning kan du enkelt flytta ditt medlemskap dit.
Om du flyttar dit SWEA inte finns kan du numera istället gå med i SWEA Global.
Om du redan är medlem i en SWEA-avdelning men blir hemvändare till Stockholm med omnejd under året så kan du enkelt flytta över ditt medlemskap till oss.

Anvisningar för överflyttning av ditt medlemskap finns under menyrad MEDLEMSKAP på sidan ¨Ansökan o Överflyttning Medlemskap¨, för länk se ovan. Ingen särskild blankett behövs.