Network Menu

Medlemskap och anmälan SWEA Stockholm

 

Hur gör jag för att bli medlem i SWEA Stockholm

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

 • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
 • kvinna över 18 år
 • villig att verka för SWEAs ändamål
 • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Medlemskap/anmälan

Information om medlemskap och anmälan gör du enklast elektroniskt genom att fylla i medlemsansökan.

Om du har frågor eller föredrar vanlig post, skicka det ifyllda formuläret till SWEA Stockholm medlemsansvarig Christina Anners, medlem.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Medlemsavgift i SWEA Stockholm 2021

 • Ordinarie årsavgift för fullt medlemskap 450 SEK
 • Portomedlemskap 150 SEK per kalenderår, kräver ett ordinarie medlemskap i en annan lokalavdelning inom SWEA International.
 • Du betalar halv avgift om du är under 25 år.
 • Blir du helt ny SWEA-medlem efter 1 september betalar du halv årsavgift (gäller alltså inte om du varit SWEA-medlem någonstans tidigare).

 

Flytta medlemskap

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap. Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

Som SWEA Stockholm medlem får du

 • Möjlighet att delta i alla SWEA Stockholms aktiviteter, luncher, program och intressegrupper
 • Ta del av SWEAs unika världsomspännande nätverk, som idag består av ca 6.000 medlemmar
 • Stöd för dig som är hemvändande och återvänt till Sverige
 • Möjlighet att besöka alla SWEAs regionmöten och världsmöten med spännande sociala aktiviteter och uppskattade efterresor
 • SWEA Forum digital tidning från SWEA International som kommer två gånger per år
 • SWEA-Nytt, ett elektroniskt nyhetsbrev från SWEA International
 • SWEA Professional Sverige grupp för yrkesarbetande
 • Anslagstavlan kostnadsfri annonsering
 • Medlemsförmåner läs mer eller besök SWEA Internationals hemsida