Network Menu

Ansökan o Överflyttning Medlemskap

Blankett för ansökan om medlemskap följer nedan. 

Vid överflyttning av medlemskap från en avdelning till en annan börjar medlemmen med att meddela medlemsansvariga i sin nuvarande avdelning, dvs. i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Berätta att du flyttar och vart du vill flytta över ditt medlemskap. Medlemsansvarig i din nuvarande avdelning utför då överflyttningen och mailar med medlemsansvariga och skattmästare i den nya avdelningen om detaljerna. Det är trevligt  om du också meddelar den nya avdelningen.

Välkommen in i vår SWEA-gemenskap.

 

Ansökan om medlemskap i SWEA STOCKHOLM

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering