Network Menu

Kort om SWEA Stockholm

Information om årets förtroendevalda för SWEA Stockholm hittar du under menyrubriken ¨KONTAKT¨.

SWEA Stockholm bildades 1986 som avdelning inom SWEA International. Föreningen tillhör region ÖEMA, Östra Europa Mellanöstern Afrika.

Stockholm har för närvarande mer än 400 medlemmar.

SWEA Stockholm är ditt lokala stöd samtidigt som du är en del av det globala nätverket.

 

Stockholm har:

  • mycket aktiva Temagrupper, bl a ett SWEA Professional Stockholm nätverk, en SWEA Art grupp, och sedan nyligen också en Uppsala-grupp, se under menyrubrik ¨AKTIVITETER¨
  • ett eget Språkstipendium, se under menyrubrik ¨VERKSAMHET¨