Network Menu

Kort om SWEA Stockholm

SWEA Stockholm bildades 1986 som avdelning inom SWEA International. Föreningen tillhör region ÖEMA, Östra Europa Mellanöstern Afrika.

Vi har för närvarande nästan 400 medlemmar av hemvändande Sweor och erbjuder bl.a. lokalt stöd för tillbakaflytten, olika program med vandringar och föreläsningar och är ett aktivt nätverk
för alla åldrar. Förutom våra aktiviteter som är öppna för alla har vi också intressegrupper (ex SWEA Stockholm Art, SWEA Professional Sverige, SWEA Stockholm Golf m.fl) inom specifika områden. Här kan du läsa mer om dem>>.

Vi utlyser också ett språkstipendium som kan sökas av alla. Läs mer här.>>