Network Menu

Kultur- och naturvandring på Djurgården den 8 och 11 september

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 2020-09-08
Klockan - 09:30 – 12:00


För att uppmärksamma att Ekoparken firar 25 år så erbjuder vi en kultur- och naturvandring på Djurgården (drygt två timmar inkl fika) med Henrik Waldenström, Nationalstadsparkens initiativtagare och skicklig fågelkännare, som guide.

Vi har valt två datum, 8 eller 11 september, båda kl 10.30, så att vi kan hålla nere antalet deltagare till 15 personer.

Vid båda tillfällena använder Henrik en högtalarförstärkt mikrofon så att även då vi håller avstånd, kan vi höra honom dela med sig av natur, kultur och svensk historia.

Vi träffas vid Blockhusudden (buss 67) och avslutar vid Waldemarsudde (spårvagn 7).

Under vandringen stannar vi för en utomhusfika (du får ta med egen dryck så bjuder vi på bullar).

Vid Waldemarsudde finns Ektorpets restaurang utomhus och Prinsens kök
(som ska öppna igen i september) inomhus för de som vill äta lunch (egen bekostnad) efteråt.

Kostnad 150:-/dag
Anmälan till anmalan.swea.stockholm@gmail.com senast 18 augusti.
Betalning tillhanda senast 20 augusti.
Tidig anmälan underlättar för oss i dessa speciella tider!