Network Menu

Årsmöte 2020 -12/2

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 2020-02-12
Klockan - 18:00 – 21:00


12 februari 2020 – Save the date

SWEA Stockholms årsmöte 2020, kommer att äga rum på Piperska Muren. Mer information skickas ut i december.

Vi vill påminna om att eventuella motioner skall vara Styrelsen tillhanda före 20 december 2019.