Network Menu

Bakgrund till SWEA Stockholm Språkstipendium

Hur har vi fått och utvecklat vårt stipendium?

2001 instiftade den dåvarande ordföranden för SWEA Stockholm, Gunnel Meyer, SWEA Stockholm Litteraturstipendium. Stipendiet, då ett presentkort på inköp av svensk litteratur, skulle gå till en gäststudent som läste svenska på Institutionen för Nordiska Språk vid Stockholms universitet.

Gunnel Meyer med Maria Voynova

 

 

 

 

 

 

Gunnel Meyer (1934 – 2017) bidrog under många år aktivt till SWEA Stockholms verksamhet och till Sommarmiddagen 2016 arbetade Gunnel fram ett fotokollage över stockholmsweor genom åren. 2016 hade avdelningen funnits i 30 år.

2010 godkände SWEA Stockholms styrelse ett förslag till uppdatering av riktlinjer för alla fonder, däribland stipendiefonden, framtaget av Josephine Carlsson och Eva Heyman (ordförande och styrelsemedlem 2010). Under 2011 utarbetade sedan en arbetsgrupp bestående av stockholmsweorna Inger Hedin och Anne Grönvall ett förslag till ett nytt Språkstipendium.

Detta förslag förbättrades sedan ytterligare av 2012 års stipendiekommitté och till sist kunde 2012 års styrelse ta beslutet; att från och med 2012 ger SWEA Stockholm ut ett Språkstipendium. Därmed hade vårt Bokstipendium/Litteraturstipendium som utdelats mellan 2001 och 2011, omvandlats till vårt nuvarande Språkstipendium.

Du kan läsa mer om alla stockholmsweor som arbetat med stipendiet genom åren på sidan om våra stipendiater.