Network Menu

Stockholm Språkstipendium och ansökan

År 2019 – ansökningstiden löper till 1 november!

SWEA Stockholm, Stipendiekommitté meddelar:

Vårt språkstipendium är för 2019 på 15 000 SEK och erbjuds en utländsk gäststudent vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola eller Uppsala universitet som studerar svenska språket och litteraturen. Stipendiet ska uppmuntra, stödja och stimulera till fortsatta studier i svenska språket eller litteraturen i ditt hemland.

Stipendiekommitté tar emot ansökningarna och ser till att alla kriterier är uppfyllda, och föreslår sedan en lämplig kandidat till SWEA Stockholms styrelse som därefter tar ett slutgiltigt beslut. Språkstipendiet delas ut vid SWEA Stockholms jullunch den 29 november 2019.

Stipendieansökan skall omfatta följande:

  • Ifylld ansökningsblankett.
    Ansökningsblankett Språkstipendium 2019 
  • Personligt ansökningsbrev på svenska där den sökande skriver om Sverige och den svenska kulturen utifrån sina iakttagelser och/eller studier, samt hur ansökande vill använda stipendiepengarna. Minst 3000 och max 4000 nedslag (Arial 11).
  • Curriculum Vitae
  • Registreringsintyg från gästinstitutionen.
  • Rekommendationsbrev från två lärare.

Ansökan skickas elektroniskt till: stipendier.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vid frågor ber vi er vända er till stipendiekommittén under adress:

stipendier.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Välkommen med din ansökan!

 

Läs om våra stipendiater alltsedan 2007!