Network Menu

Anmäla & Betala

Information om våra program och andra aktiviteter hittar Du på annan sida och via startsidan.
Dessutom kan Du hitta bilder och läsa om våra genomförda aktiviteter på annan sida.

 

Anmäla

Anmälningar till samtliga programaktiviteter görs till e-post:  anmalan.sweastockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com;   OBS! ny e-postadress fr o m 2018. 

Du kan även anmäla dig via telefon, SWEA Stockholms mobilnummer:
073 934 7576;   OBS! nytt nummer fr o m 2018. ,

Flera program har begränsat antal platser så för att vara säker på att få en plats anmäl dig och betala i god tid. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter samtidigt.

 

Bekräftelse

Observera att du ska anmäla dig, invänta bekräftelse och sedan betala inom den
utsatta tiden. Viktigt att göra detta i rätt ordning så inget ”faller mellan stolarna”.

Får du ingen bekräftelse har ditt mail inte nått oss. Skicka då ditt mail igen.

 

Betala

Efter bekräftelse betalar du in avgiften till SWEA Stockholm,
Plusgiro 493 38 93-2.

Ange ditt fullständiga namn på inbetalningen, allra först i meddelandefältet (banken är snål med antal tecken som återges), och sedan aktuell aktivitet medelst datum.

Betalningen ska vara SWEA Stockholm tillhanda senast en vecka före programaktiviteten. Anmälan blir definitiv först när betalning kommit in. Kom ihåg att betalningen kan ta 1-3 bankdagar (internetbank resp. bankavi).
OBS! Först när vi fått din betalning har du en garanterad plats!

Gäster är välkomna i mån av plats. Gäster betalar 50 SEK extra utöver ordinarie pris.

 

Förhinder?

Meddela oss så fort som möjligt om du måste lämna återbud. Lämnar du återbud före sista anmälningsdatum får du pengarna tillbaka, inte senare.

 

VÄLKOMMEN !