Network Menu

Anmäla & Betala

Information om våra program och andra aktiviteter hittar Du på startsidan.
Dessutom kan Du hitta bilder och läsa om våra genomförda aktiviteter på annan sida.

Anmälningar

Anmälan till samtliga program görs säkrast till: anmalan.swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Du kan även anmäla dig på telefon till SWEA Stockholms mobil 073 – 934 75 76.

Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter samtidigt. Flera program har begränsat antal platser så för att vara säker på att få en plats, anmäl dig och betala i god tid.

Bekräftelse

Invänta alltid bekräftelse på att plats finns. Får du ingen bekräftelse har ditt mejl inte nått oss.

Betalning

Efter bekräftelsen betalar du in avgiften till plusgirokonto 493 38 93–2. Ange ditt fullständiga namn och aktuell aktivitet/datum på inbetalningen. Betalningen ska vara SWEA Stockholm tillhanda senast en vecka före
programaktiviteten. Kom ihåg att betalningen kan ta 1–3 bankdagar.

Förhinder

Meddela oss så snart som möjligt om du måste lämna återbud. Lämnar du återbud efter sista anmälningsdatum får du inte pengarna tillbaka.

Gäster I mån av plats är gäster välkomna till en kostnad av 50 kr extra på ordinarie avgift.

VÄLKOMMEN !