Network Menu

SWEA Stockholms årsmöte 2021

Den 24 februari kl. 18.00 kommer SWEA Stockholms årsmöte 2021 att hållas via Zoom.

På grund av rådande situation kan vi inte ha vårt årsmöte som vi brukar, med middag osv. 

Estradör, sångare och kuplettförfattare Mattias Enn underhåller oss efter årsmötet tillsammans med pianisten Jan-Erik Sandvik – detta bör ni inte missa! www.mattiasenn.se  Skriv in i era kalendrar! 

I god tid skickar vi ut årsmöteshandlingar och valsedlar till alla Sweor som betalat in årsavgiften för 2021. Val av styrelsemedlemmar för 2021, ansvarsfrihet för styrelsen, godkänna styrelsens förslag av revisorer, godkänna styrelsens förslag till valberedning  och val av årsavgift för 2022 kommer att äga rum innan årsmötet genom att du avger din röst via en digital valsedel som vi skickar till dig via mail.  

 

  • Kallelse till årsmöte 2021
  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Ekonomiska rapporter och revisionsberättelse 
  • Valberedningens förslag till styrelse för 2021 
  • Presentationer och foton över kandidater till styrelse för 2021
  • Val av årsavgift för 2022