Network Menu

Välkommen!

SWEA Stockholm är en del av det globala nätverket SWEA som har ca 7000 medlemmar spridda över hela världen. Vi är en av fem så kallade hemvändaravdelning i Sverige. De övriga fyra avdelningarna i Sverige är Göteborg, Malmö, Västerås och Örestad (Helsingborg).

I dagsläget har SWEA Stockholm ca 425 medlemmar i varierande åldrar och med olika bakgrund. Gemensamt för oss alla är att vi bott utomlands och vi tycker om att göra saker tillsammans. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter. Många tror kanske inte att man behöver SWEA på hemmaplan, men det behöver de allra flesta för att komma in i rutiner och annat som ändrats sedan man lämnade Sverige. Det är både viktigt och trevligt att kunna prata med någon som vet och förstår hur det är att bo utomlands. Dessutom ser kanske inte Sverige ut som det gjorde då man flyttade ut i världen. Gamla vänner vill oftast inte höra om våra strapatser utomlands och dessvärre finns det även företag som inte tar tillvara på den kompetens och erfarenhet som utlandsvistelsen givit oss. 

SWEA Stockholm driver verksamhet med program varje månad. Därutöver sker medlemsaktiviteter i våra så kallade tema- eller intressegrupper; kultur-, bridge-, bok-, mahjong- bio- och teatergrupper. Vi har också en aktiv SWEA Art-grupp, en golf-grupp, en lokal Uppsala-grupp samt SWEA Professional, som främst vänder sig till yrkesarbetande och arbetssökande Sweor. 

Är du medlem i en SWEA-avdelning i ett annat land men på väg att flytta tillbaka till Sverige, kom ihåg att flytta över ditt medlemskap. Medlemsansvarig i din nuvarande avdelning hjälper dig med det. 

Har du inte varit Swea tidigare men bott utomlands i 12 månader är du varmt välkommen att bli medlem hos oss.  

Kontakta oss på swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com vid eventuella frågor.

Agneta Melin
Ordförande SWEA Stockholm