Network Menu

SWEA Stockholm årsmöte – ny styrelse

Ny styrelse som valdes in på årsmötet 14 februari 2019

Årsmötet den 14 februari med efterföljande middag ägde rum i Eriksbergs festvåning. Drygt 80 medlemmar slöt upp på årsmötet och ett 60-tal till middagen.

Agneta Melin valdes till Ordförande och inledde mötet med en tyst minut för de Sweor som inte finns med oss längre. Därefter redogjorde Annica Granlund för Verksamhetsberättelsen och Britt-Marie Sållarp för Resultat och Balansrapporten för 2018.

Elisabeth Byström informerade om SWEA Professional och deras aktiviteter under det gångna året.

Gaby Roseen informerade om Sverigemiddagen som Stockholm är värdavdelning för 2019. Festkommittéen söker ytterligare frivilliga som kan hjälpa till den 8-10 augusti.

Ny styrelse valdes 2019

 

 

Efter middagen berättade Christina Lindstedt om hur hon startade sitt företag PassionForColors och några av våra medlemmar visade kollektionen.