Network Menu

Ove Bring 180221

Berättelse om SWEA Stockholms första programaktivitet den 21 februari –Ove Bring

Berättelse om ”Kvinnor och kungar, om krig och fred”

Det är titeln på Ove Brings senaste bok. Ove Bring är professor emeritus i folkrätt och arbetar på Försvarshögskolan och på Stockholms universitet. Ove har varit folkrättsrådgivare på UD och nu fick vi Stockholms-Sweor chans att höra honom berätta om sin senaste bok. Vi var 30 Sweor som lyssnade på denna intressanta föreläsning och efter frågestunden serverades en mycket god kalops som på något sätt passade så bra till kvällens tema och till väderleken.

Boken handlar om säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka idéer och kungar med viss makt. Ove kombinerar fem Bernadotters roll i utrikespolitiken, från Karl XIV Johan till Gustav V med kvinnor som Mary Wollstonecraft, Fredrika Bremer, Bertha von Suttner och Elin Wägner, och deras bidrag till fredsrörelsen. Selma Lagerlöf, Barbro Alving och Wendela Hebbe blev också omnämnda och jag blev så imponerad över vad dessa starka kvinnor har kommit att betyda för freds- och kvinnorörelsen, sedan slutet av 1700-talet.

Här är en kortfattad beskrivning av kvinnorna:

  • Mary Wollstonecraft skrev det glödande manifestet Till försvar för kvinnans rättigheter (1792), en av feminismens viktigaste urtexter.
  • Fredrika Bremer anses vara den svenska kvinnorörelsens främsta pionjär och hennes idéroman Hertha (1856) blev opinionsbildande i Sverige.
  • Cecilia Bååth Holmberg, var författare och deltog vid sin mans sida i folkbildning och folkuppfostrans tjänst. Hon var initiativtagare till Mors dag (1919).
  • Bertha von Suttner, författare som beslöt sig för att ägna sitt liv åt att bekämpa kriget. Hon blev Europas mest kända fredsförespråkare. Hon skrev boken ”Ned med vapnen”.
  • Ellen Key var en världsberömd författare, pedagog, fredsivrare, kvinnosakskämpe och visionär. Hon krävde att kvinnor skulle få inflytande i samhället, inte minst genom lika rösträtt.
  • Elin Wägner var journalist, författare och akademiledamot som ihärdigt slogs för kvinnans rättigheter. Hon var en förgrundsfigur i fredsrörelsen och en av de första att ta upp miljöfrågan.
  • Selma Lagerlöf deltog i kampen för kvinnlig rösträtt.
  • Barbro Alving blev tidigt pacifist och deltog på femtitalet aktivt i kampen mot att Sverige skulle skaffa sig kärnvapen.
  • Wendela Hebbe var vår första kvinnliga yrkesjournalist och en av 1800-talets märkeskvinnor.

Senare i vår kommer SWEA Stockholm att anordna en utflykt till Wendela Hebbes hus i Södertälje.
Titta i vårens program och anmäl dig i god tid om du vill följa med på denna aktivitet.

Agneta Melin
Uppsala den 1 mars