Network Menu

Vandring i Fogelströms fotspår

Efter ett av försommarens värsta oväder visade sig åter solen och ett fyrtiotal Sweor traskade Lotsgatan fram upp till Åsöberget i Per Anders Fogelströms fotspår. Vår guide och tillika ordförande i Per Anders Fogelströms Vänner, Kent Josefsson, spelade upp Visan om Söder sjungen av Björn Vigardt medan vi lokaliserade Sollidens scen på Djurgården, briggen Tre Kronor vid Kastellholmen och beundrade skärgårdsbåtarna på väg ut. Kent Josefsson medgav att han trivdes bland kvinnor liksom Fogelström som tillbringade en stor del av sin barndom med mamma Naëmi, syster Ingrid, faster och farmor, i kvinnohuset på Åsögatan 74.

Vi fortsatte till Sopgränd som inte på något sätt gjorde skäl för namnet med sina välbevarade stugor bakom faluröda plank och blommande syrener. Annat var det på 1800-talet då huvudpersonerna i ”Våra drömmars stad” flyttade in i en stuga vid gränden. Kent läste högt om hur Henning och Tummen tog med de ovetande flickvännerna Lotten och Matilda till Sopgränd och deras nya hem.

Fogelström hade gjort ordentligt research innan han skrev stockholmsserien. Över hundra hyllmeter finns bevarat på KB och Stadsmuseet. Efter att ha tillbringat sin tidiga barndom i Petrograd flyttade familjen Fogelström vid revolutionen till Stockholm och Söder. Per Anders gick i Sofia folkskola och fortsatte i Whitlockska samskolan. Men han tröttnade på skolan och slutade till sin mors förtvivlan i första ring. Som vuxen flyttade han till slut tillbaka till Söder med hustrun Sara och sonen Björn. Vandringen avslutades utanför Fogelströms sista bostad på Fjällgatan 30.

Fjällgatan 30

 

 

 

 

 

 

Kent berättade stolt att Stockholms stad satsar 2 miljoner kronor på att uppmärksamma 100-årsminnet av Fogelströms födelse i år, 2017. Stadsteatern sätter upp Mina drömmars stad och ett refuserat ungdomsmanuskript, ”Den okuvliga friheten”, har givits ut som bok. Frimärken med motiv ur hans böcker kommer och mycket annat är på gång. Schartaus handelsinstitut görs om till gymnasium i år, med namnet P.A. Fogelströms gymnasium. För mer information gå in på fogelstromsvanner.se.

Text: Ulrika Wesslau
Bild: Agneta Melin