Network Menu

Bergianska trädgården

den 5 september i ett härligt sensommarväder besökte 17 Sweor Bergianska trädgården där botanisten Lars Gunnar Rheinhammar utförligt berättade om Bergianska trädgårdens historia och de olika trädgårdarna, och det på ett mycket roande sätt.

Bergianska trädgården har sitt ursprung i den trädgård vid namn Bergielund som bröderna Bengt och Peter Bergius anlade i centrala Stockholm i mitten av 1700-talet och som flyttades 1885 till sin nuvarande plats. Veit Wittrock, professor i botanik och sedermera chef på Bergianska, verkställde flytten och lämnade ett stort och än idag synligt arv efter sig.

 

Rundvandringen gav en fin bild av hur man kan bevara gamla växter och trädgårdar, men även hur förnyelse kan verkställas. Bergianska trädgården förfogar över ca 9000 växtarter och ingår i sin helhet i Nationalstadsparken och sponsras av Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholms Universitet.

Text:  Agneta André
Bild:  Sonja Hagelberg och Agneta André