Network Menu

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 för SWEA Stockholm genomfördes 16 februari sedvanligt på Eriksbergs festvåning. Undertiden som alla samlades serverades ett glas Cava under allmänt mingel. Många var vi som sågs för första gången i år.

54 närvarande stockholmsmedlemmar och 22 inkomna fullmakter gjorde sammantaget att det fanns quorum för ett giltigt årsmöte. Britta Hesse valdes till mötesordförande och Sonja Hagelberg till mötessekreterare.

Mötet avlöpte utan några problem. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Agneta Melin och Anita Lindberg gick igenom ekonomin, som är god. Vi diskuterade om att eventuellt skapa ännu ett Stipendium eller att förutom vårt Språkstipendium göra en donation enligt våra stadgar under året. Styrelsen ska fortsätta det arbetet.

Valberedningens förslag gillades och en ny styrelse kunde väljas. Årsmötet tackade av avgående Birgitta Norrgren, sekreterare de senaste två åren, och Marie Hindemark, revisor de senaste tre åren.

Den nya styrelsen:

16feb2017 arsmote ny styrelse

 

Från vänster; sittande Britta Hesse, Sonja Hagelberg, Anita Lindberg, Agneta Melin; stående Lena Treffner, Britt-Marie Sållarp, Lena Brolli, Gaby Roseen, Maude Schyffert, Cecilia Westling.

 

 

Mer om styrelsen, valberedning och revision finner du under meny ¨Kontakt¨, sida ¨Förtroendevalda 2017 Stockholm¨.

Ett bildspel på året som gått visades.

Efter avslutat årsmöte samlades vi för en gemensam träffmed goda snittar och vin. Agneta Melin och Gudrun Bruna underhöll med sång och roliga citat.


Stämningen och ljudnivån var hög och det blev en riktigt trevlig kväll.

Text:  Britta Hesse
Bild:  Lena Treffner