Network Menu

Armemuseum om Stormaktstiden

Nitton Sweor var på rundvandring med den mycket kunnige guiden Anders Åborg på Armémuseum innan lunchen på Restaurang Borggården 6 september. Vår guide berättade om den svenska armén och civilbefolkningarna genom krig och fred från tidigt 1500-tal fram till 1720-talet.

Armémuseum har en lång militär historia från 1640-talet; från början en arsenal och med tiden fanns också förråd, smedja, verkstäder och kyrka för Svea artilleri. 1879 öppnades Artillerimuseum och 1943 döptes det om till Armémuseum.

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna blev Sveriges regent då hennes make Sten Sture d.y. dött i kriget mot danskarna och under 4 månader 1520 ledde hon försvaret av Stockholm mot Kristian II. Kristian II lovade Kristina att Sverige skulle få behålla sin frihet och ägodelar om Stockholm slog upp sina portar. Men 1 november kröntes Kristian II istället till Sveriges kung, Sten Stures släktingar avrättades i det s.k. ”Stockholms blodbad” och Kristina blev fånge. Kristian blev sedermera bortjagad och 1523 blir Gustav Vasa svensk kung. 1524 kommer Kristina åter från Danmark och när hon dör 1559 är hon en av Sveriges rikaste kvinnor.

Mellan 1563 och 1721 förklarade Danmark-Norge och Sverige varandra krig hela 7 gånger. Och Sverige, Danmark, Polen och Ryssland förklarade upprepade gånger krig mot varandra. Trettioåriga kriget 1618-1648 fördes huvudsakligen på tysk mark, med Gustav II Adolfs armé som protestanternas beskyddare. Under Kristina och Karl X Gustav fortsätter krigen.

Fler soldater dog av diarréer, dysenteri (fältsjukan), klåda, feber, värk, ohygien och ohyra än i strid. Och bara hälften av människorna i armélägren var militärer. Resten var pigor, drängar, präster, försäljare, prostituerade, bagerskor, skomakare och hovslagare, samt legosoldaternas hustrur och barn. Och de allra flesta av soldaterna var legosoldater. Var tredje dag gjorde en armé på marsch halt för att leta rätt på mat och andra förnödenheter i städer och byar, dvs plundra. Inget lämnades kvar till friendesidan. Lokalbefolkningen fick lida svårt. Prästen var både internet, radio och TV. Svenskarna lärde sig att läsa och skriva genom katekesen och husförhör. En trött bonde ansågs vara förtjänt av en tupplur efter några timmar på åkern men en flitig bondkvinna förväntades ständigt vara i rörelse. Hon tog igen sig när hon spann trådar till kläder med sin slända eller spinnrock!

Karl XI organiserade Europas starkaste krigsmaskin till lands och sjöss. När 1700-talet inträder förklarar Peter I av Ryssland, Fredrik IV av Danmark-Norge och August den starke av Sachsen och Polen krig mot Karl XII av Sverige.

1714 kapitulerar Magnus Stenbock för Sveriges räkning men Karl XII vägrade ge upp och fortsätter kriga men skjöts i Norge 1718. 1719-1721 slöt Sverige så fred efter 20 års krig. 200 000 soldater dog i strid och ytterligare 100 000 i böldpest. Av 30 000 krigsfångar återvände endast 5 000. Nöden i riket var mycket stor.
Sveriges stormaktstid var över.

Text: Lena Treffner

Bild:  Sonja Hagelberg