Network Menu

Välkommen!

Vi är en del av det globala nätverket SWEA som har över 7000 medlemmar spridda över hela världen. Här i Stockholm träffas vi för olika aktiviteter och stöttar varandra, t ex när någon nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter en tids boende utomlands. På vår hemsida hittar du information om medlemskap och program som du kan delta i som medlem.

Välkommen till någon av SWEA Stockholms aktiviteter framöver eller att kontakta oss på swea.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com vid eventuella frågor.

Agneta Melin
Ordförande SWEA Stockholm