Network Menu

Stadsvandring Gamla Stan

En ljummen sensommarkväll samlades 30 Sweor i Gamla Stan i Stockholm för att vägledas av Rune Lemon, grundare av Stolta Stad, genom de vindlande gränderna.

Vår utmärkte guide började med ett kort sammandrag av stadens historia. Idag bor ca 3 000 personer i Gamla Stan, dock inte alla i palats! Hus i Gamla Stan hade varken vatten eller avlopp så sent som på 1930-talet och det var först på 1940-talet som renoveringarna kom igång på allvar.

Vår vandring började på Stora Nygatan, från början en paradgata med åtskilliga palats, bl.a. palatset på nr 22, där politikern, industrimannen och också Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta förlade tidningens redaktion. Vi fortsatte till Sven Vintappares Torg, där vi lärde oss om försäkringsbolaget Stockholms Brandstodsbolags sigill (Fågel Fenix) på husen. Den försäkrade skulle få ett nytt hus om det gamla brann ned. För att möjliggöra tillträde för brandkåren och skapa ljus har man gallrat mellan husen, och Brända Tomten är ett sådant exempel. På Storkyrkobrinken berättade Rune Lemon anekdoten om att Karl XII, efter sin kröning i Storkyrkan, tappade kronan när hästarna började skena här av folkmassans applåder. En förgylld kungakrona pryder därför antikaffären närmast Storkyrkan! Därefter blev det Prästgatan med hus där flera kända svenskar bott, t ex baksidan på huset där Olof Palme bodde vid sin död. Tyska kyrkan byggdes redan 1571 för den största tyska församlingen utanför Tyskland, vilket säger en del om Gamla Stans befolkning på 1500-talet.

Vandringen avslutades på Stortorget, framför gamla Börshuset som numera hyrs av Svenska Akademin och även inrymmer Nobelmuseet. Många av oss fortsatte till Grillska huset (ägt av Stadsmissionen) för att se den fina innergården och äta något.

Text: Ingrid Wretman Hollner
Bild: flertalet deltagare