Network Menu

Stadsvandring 11 maj

Denna sköna majdag anslöt 27 Sweor till vandringen med guiden Berit Dahlström, denna gång på Stockholms söder Mariaberget med omnejd. Mycket historia och en del skrönor!

Vi började vid Monteliushuset från 1670 på S:t Paulsgatan. Synagogan på samma gata är från 1918, men tidigare fanns Södermalms första biograf här.

Vidare gick det genom främst 1600- och 1700-talets Stockholm; van der Nootska Palatset som förutom varit bostad även inrymt tobaksfabrik, skola och bordell ..…

På Maria Magdalenas kyrkogård vilar flera litterära och konstnärliga personer som Stagnelius samt Evert och Astri Taube. I Daurerska Huset föddes Carl Michael Bellman.
Monténska huset, ”Tvålpalatset”, är byggnadsminnesförklarat. Tidigare låg i gårdshuset en såpfabrik.

Mariatorget är det enda torg i Stockholm som aldrig använts som bestraffnings- eller avrättningsplats. Några byggnader klarade sig från stora branden 1759, t.ex. Johan Skyttes hus där Anders Zorn och paret Taube bl.a. bott.

Mariahissen klar 1886 och gjorde Söders höjder mer tillgängligt. Fashionabla hus i riddarborgsstil uppfördes som Laurinska huset, ”Mälarpalatset”. Här har bl.a. Hilding Linnquist och Hanna och Georg Pauli bott.

Ivar Lo-Johanssons författarbostad är nu museum (se K5 på Bastugatan).  Mittemot finns Ivar Los park och i närheten också Olle Adolphsons park.

Vi avslutade med att gå en del av den drygt 400 m långa Monteliusvägen med storslagen utsikt över huvudstaden.

Text: Sonja Hagelberg
Bild:  Sonja Hagelberg, Britta Hesse, Birgitta Norrgren