Network Menu

Skogskyrkogården

En solig eftermiddag i april var det guidad visning av världsarvet Skogskyrkogården av den kunniga museipedagogen, Eva Larsson.

Vid huvudentrén berättade Eva Larsson om hur Skogskyrkogården kom till. Redan Gustav III reagerade på att Stockholms innerstads kyrkogårdar var överfulla men det dröjde till 1815 innan Sveriges riksdag beslöt om ett regelverk för begravningar och gravar. Först efter 1815 anlades begravningsplatser utanför städer och byar. Norra begravningsplatsen blev den första kyrkogården utanför Stockholms stad och stod klar 1827. 1895 invigdes Södra begravningsplatsen som numer heter Sandsborgskyrkogården, men Stockholms stad behövde köpa mer mark för ytterligare begravningsplatser söder om staden och mark köptes upp från Enskede gård. En internationell arkitekttävling utlystes som 1915 vanns av två unga, radikala och okända arkitekter, Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz.

Arbetet med den nya kyrkogården började 1916 och var det största projektet i Sverige någonsin varför pengar och resurser ständigt var ett problem. Det bekostades nästan helt av kommunala pengar och endast några enstaka privata donationer. Skogskyrkogården invigdes år 1920 då Skogskapellet stod klart. Det ritades av Gunnar Asplund och är bland annat utsmyckat med Carl Milles ”Dödsängeln”. Skogskapellet är byggt i trä och är målat i svart och vitt. Skogskapellet är en unik plats då den är öppen för alla religioner där alla kan göra en förrättning.

Ännu ett kapell, Uppståndelsekapellet, som ritades av Sigurd Lewerentz byggdes och stod klart 1925.

Eftersom kyrkogården skulle präglas av harmoni och naturens skönhet fanns det regler om att det till exempel inte fick vara för stora och pompösa gravstenar. Allt skulle vara nedtonat. Det skulle finnas en balans mellan liv och död och ett samspel med naturen. Lewerentz utformade den vackra Almhöjden som speglar landskapets mjuka lugn.

Arbetet på Skogskrematoriet, började 1934 och var klart 1940. Asplund var den som ritade och slutförde byggnationen vilket omfattade tre separata kapell och ett krematorium. Kapellen fick heta, Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell. Skogskyrkogården har idag 120,000 gravplatser. Här vilar till exempel Greta Garbo, Olle Hellbom och Eyvind Johnson.

När man går runt på Skogskyrkogården upplever man ett lugn och man blir uppfylld av den vackra miljön. Man får en känsla av att det finns något bortom här och nu.

Text: Mona, en gäst till Lena Treffner
Bild:  Britta Hesse