Network Menu

Från Sovjetunionen till Ryssland

Över 50 förväntansfulla lyssnare kunde SWEA Stockholms avgående ordförande Cecilia Westman, räkna in den svinkalla onsdagskvällen 20 januari 2016. Vi hade alla kommit för att höra tidigare ambassadören Sven Hirdman och hans hustru Marianne tala om det stora landet i öster. Paret Hirdman har djupgående och mångårig erfarenhet av både Sovjetsamhället och det nyuppväckta Ryssland.

20160120_sven o marianne hirdman

Sven och Marianne Hirdman

Marianne Hirdman berättade om den unga barnfamiljens liv i Sovjet-imperiet på 60-talet, med speciella bostadsområden och butiker för utlänningarna, så de lätt kunde kontrolleras. Hur främmande det var att komma från Sverige till den miljön, men också om den värme de mötte från den ryska befolkningen.

Sven Hirdman har bl a varit attaché och ambassadsekreterare i Moskva 1964-68 och ambassadör 1994-2004. Med sitt långvariga engagemang, sin djupa förtrogenhet med det ryska språket, ryska samhället och sina personliga kontakter har han kunskaper som få andra. Sven inledde med – För att förstå Ryssland och den ryska mentaliteten, måste man förstå landets historia – och uppehöll sig huvudsakligen vid sin erfarenhet av människorna och mentaliteten i Sovjet och Ryssland och lämnade de politiska frågorna därhän.

Ryssland som nation är ungefär lika gammal som Sverige och under större delen av den tiden har man varit i krig. Ryssarna har svultit, lidit och dött. Starka ledare har styrt landet, vare sig de kallats tsarer, generalsekreterare eller presidenter. Folket har sällan haft någon egen makt. Det kitt som vidmakthållit den nationella självkänslan har varit det gemensamt genomlevda lidandet och kärleken till moder Ryssland.

Ryssarna lever med självbilden att vara ett folk, som alltid måste försvara sig och sitt territorium och eftersom de också anser att det faktiskt var de som räddade Europa från nazismen har de svårt att förstå den rädsla som stormakten väcker i omvärlden. Sven avslutade med en genomgång av frågan om Sverige borde gå med i NATO. Han är en svuren motståndare till detta och övertygad om att Ryssland, trots sin aggressiva politik mot Ukraina, inte prioriterar något anfall mot varken Sverige eller Europa i övrigt.

Text:  Lalli Costoulas Svedling

Bild:  Maude Schyffert, Eva Heyman