Network Menu

Från sagoland till framtidsland

28 april samlades vi på Rigagatan för att lyssna på Tove Lifvendahl.

Vi tackar Tove Lifvendahl för ett mycket intressant föredrag, Från sagoland till framtidsland, om dem som flyttar tillbaka till Sverige, bara besöker Sverige på sommaren eller för längre vistelser, och som tar upp frågan; ¨Varför är svenskar inte intresserade av att höra hemvändare berätta hur det är att leva i andra länder?¨

Tove fick bland annat svara på; ¨Varför är så många hemmavarande svenskar ointresserade av hemvändare och gäller det fortfarande?¨ Svaret var ja, tyvärr.

Tove kallar det ”aktivt ointresse” och menar att hemmavarande svenskar inte har behov av åsikter som kan vara otrevliga eller vara kritik mot Sverige. Hon menar också att den svenska självbilden lever kvar där Sverige presenterar sig som väldigt bra fortfarande inom många områden i världen, även inom skola och högre utbildningar. Men Sverige har inte hängt med i utvecklingen i andra länder t.ex. med sjukförsäkringar, högre utbildningar, mm. När högskolor jämfördes med andra europeiska skolor och Sverige visade dåliga resultat, bortförklarade man detta med: ”Sverige presterade inte sämre (på högskolor) utan andra skolor har blivit bättre!”

Tove uppmanade oss att återuppväcka Sveriges tidigare nyfikenhet, att få fler att förstå att våra kunskaper från utlandsvistelser och erfarenhet utomlands kan tillföra något till Sverige. Vi ska inte ge upp, utan fortsätta prata men alla om våra erfarenheter, kunskaper, ”vårt humankapital”, som Tove kallar det.

Till sist, vi välkomnar Tove tillbaka om några år och hoppas att vi får en uppföljning om hur hemvändare då bemöts.

Text: Kerstin Bergström
Bild:  Birgitta Norrgren, Agneta Melin, Maude Schyffert, Britta Hesse