Network Menu

Besök på Filminstitutet

40 stycken Sweor besökte en mörk novemberdag Svenska Filminstitutet.

Själva Filminstitutet grundades 1963 som en stiftelse av staten och filmbranschens olika organisationer, sopm reaktion på biografernas nedgång efter det att svensk TV startade 1956.

Tllkomsten och behovet av en egen filmbyggnad och en nödvändig filmreform som skulle stötta det stiftelsen skulle värna, drevs av profilen Harry Schein med stöd av den dåvarande socialdemokratiska partitoppen och Harry Schein blev också institutets första chef. Åren 1968–71 byggdes Filminstitutet upp på Gärdet efter ritningar av Peter Celsing. Ett stort hus, 155 m långt och 39 m brett, med vissa detaljer i fasad och inredning som påminner om film.

Uppdraget:
att stödja ny filmproduktion, visa värdefull film, arkivera det svenska filmarvet och representera svensk film internationellt.

Institutet finansieras av statsbidrag och av ett filmavtal som ger institutet 10 % per såld biobiljett i Sverige (fr.o.m. nästa år höjs förmodligen detta till 25 %).

Idag arbetar Filminstitutet med att digitalisera 500 svenska filmer och arbetet förväntas vara färdigt 2018. Mycket få filminspelningar görs. För närvarande sker inspelningar av tv-serien ”Parlamentet” och viss reklamfilm. Filminstitutet erbjuder i samarbete med Stockholms universitet kurser på flera nivåer i Filmvetenskap. För allmänheten och studerande finns här ett trevåningsbibliotek med filmböcker och digitaliserad film för utlåning invigt 2005.

Filminstitutet har också två stora filmsalar, Viktor Sjöström och Stiller, som är öppet för alla. Cinemateket(Replace this parenthesis with the @ sign)filminstitutet.se

Text: Anna-Carin Pehrson
Bild:  Britta Hesse