Network Menu

Att bygga en samling

I mitten av mars var det c:a 25 Sweor som kom och lyssnade på Micael Ernstell, intendent för Konsthantverk och design på Nationalmuseum. Micael berättade om  Nationalmuseums historia och speciellt om samlingarna Konsthantverk och design.

Nationalmuseum startades 1792 med Gustav IIIs samlingar men det var 1866 som museet flyttade in på Blasieholmen. Samlingen Konsthantverk och Design består idag av bortåt 30 000 föremål, de äldre ofta utländska och de från 1900-talet och framåt mestadels svenska föremål. Just nu visas smycken i en utställning på Kulturhuset.

Många föremål har skänkts till museet, men för inköp och annan verksamhet är Nationalmuseum beroende av donationer från stiftelser, fonder och privatpersoner. T.ex. skänkte SWEA i samband med sitt 30-års jubileum 430 000 SEK till en film om Nationalmuseum, att visas under den fleråriga stängningen.

En mycket intressant föreläsning avslutades med en god middag och glatt samspråk.

Text:  Elsie Andersson

Bild:  Maude Schyffert