Network Menu

Årsmöte 2016 samt programmiddag

SWEA Stockholm årsmöte 18 februari 2016.

Det var ett välbesökt årsmöte, som sedvanligt avlöpte enligt den fastställda dagordningen. Till mötesordförande valdes Agneta Melin då avgående ordförande Cecilia Westman tyvärr var sjuk och till mötessekreterare valdes Birgitta Norrgren. Till justeringspersoner och rösträknare valde mötet Ulrika Wesslau och Birgit Halen.

Å styrelsens vägnar föredrog Birgitta Norrgren verksamhetsberättelsen över år 2015 och Anita Lindberg gick igenom den ekonomiska rapporten som det blev en del diskussion runt eftersom styrelsen hade att presentera ett årsresultat med en förlust. Det fanns flertalet skäl till förlusten och under årsmötet sa den närvarande avgående styrelsen att det fanns utrymme för en ännu bättre kostnadskontroll av t ex postutskick (val av rätt papperskvalitet och viktkontroll för rätt porto). Den dyra dollarn gjorde också avgifter till International mer kännbara och kostnaden för att skicka ordförande till VM Scottsdale, Arizona, USA blev hög. Revisor Marie Hindemark föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015, vilket beslutades.

Det var inte förvånande att avgående styrelse lite senare föreslog en höjning av medlemsavgiften för 2017, tillbaka till 450 SEK blev beslutet.

 

Valberedningens förslag till ny styrelse föredrogs av Eva Lund:

 

Den nya styrelsen för 2016 blir nio personer stark.

Maude Schyffert blev också invald som redaktör för SWEA bladet men var frånvarande.

20141122_maude schyffert

 

 

 

 

 

Särskilt avtackades:

Frånvarande avgående ordförande Cecilia Westman som skickat en hälsning till mötet som Agneta Melin läste upp.

Gunnel Gustafsson och Elsie Andersson som gjort sina 4 år inom styrelsen, och Christina Sjöberg som avgår som medlemsansvarig.

Eva von Usslar som på egen begäran avgick från valberedningen efter flera års hårt arbete med att hitta kandidater till alla förtroendeposter inom SWEA Stockholm.

 

 

Årsmötet avslutades sedvanligt med mingel över ett glas vin: 

Ingen nämnd, ingen glömd.

 

Efter avslutat årsmöte var det gemensam middag för alla som anmält sig till denna programaktivitet:

 

 

 

Text:  Eva Heyman

Bild:   Eva Heyman, Elsie Andersson