Network Menu

Uppsalagruppens decemberlunch

Uppsalagruppens decemberlunch den 11e var välbesökt, hela 15 stycken inklusive Elsie Andersson och Cecilia Westman från styrelsen. Agneta började med att fråga oss om vi hade noterat händelser och kläder vid Nobelprisutdelningen och Nobelmiddagen kvällen innan, det blev många frågor och tillsammans klarade vi nog alla.
En trevlig lunch.

Text och Bild: Cecilia Westman