Network Menu

SWEA berättar: Heidi Lange

En vacker dag i början av september träffades 30 Sweor i Lotta Spykmans butik och galleri vid Slussen, Just Africa, för att höra Swean Heidi Lange berätta om sitt liv och konstnärsskap.

Heidi Lange är konstnär och designer och hon delar sin tid mellan Sverige, Italien och Kenya sedan 40 år tillbaka. Heidi visade oss en utställning av sin konst i det inre rummet av butiken/galleriet och berättade om sitt spännande liv och sin vackra konst.
Som konstnär har hon bl.a. gjort offentliga utsmyckningar i både Kenya och Tanzania. Hennes designs används som tyger, brickor, souvenirer etc med motiv både från Africa och Sverige. Många är säkert bekanta med hennes älgar. Hon använder många olika tekniker. Det mesta av tillverkningen av hennes konst sker i Kenya. Vi fick se foton som visade hur tillverkningen går till.

På ett personligt plan berättade Heidi om hur hon träffade sin italienske man, vilket förklarar att hon bor i Rom en del av året, och hur det kom sig att de två hamnade i Kenya och om deras intressanta liv där.
En mycket intressant kväll!

Text: Elsie Andersson

Bild: Christina Sjöberg, Carin Bergman-Hayashida

20150903 lyssnande sweor

Första raden: Gun Bolin, Britt McCurdy, Carin Bergman-Hayashida
Andra raden:  Anita Malmén, Eva Tygård, Mariana Åström-De Fina, Gunilla Ernstsson, Yvonne Berg

M fl skymda

 

 

20150903 intresserade sweor crop

Intresserade Sweor, i förgrunden Ann-Sofie Frick-Meijer, Lena Treffner, Yvonne Berg, Birgit Halen, Birgitta Norrgren (skymd) Anita Lindberg

M fl skymda.