Network Menu

Stadsvandring runt Skinnarviksberget

En kylig vårkväll 5 maj träffades ett tjugotal Sweor för en rundvandring runt Skinnarviksberget och höra spännande berättelser ur västra Södermalms historia av guiden Berit Dahlström. Vi möttes vid Lundabron som från 1885 är den nedsprängda delen av Torkel Knutssonsgatan ned till Söder Mälarstrand. Marsken Torkel Knutsson var kung Birgers förmyndare och rådgivare i kampen mot hertigarna Erik och Valdemar. Han förlorade maktkampen och halshöggs 1306. Senare fick han upprättelse och hans lik grävdes upp, fördes till Riddarholmskyrkan och det var väl plåster på såren att få en gata uppkallad efter sig. På andra sidan Mariaberget ligger nu ett kulturreservat där bl. hus från förorterna har flyttats. Wicanders korkfabrik från 1865 låg här på Brännkyrkogatan men brann ner 1933, numera ett förskräckligt bostadshus från miljonprogrammet. Beläget högt på berget ligger Villa Ludvigberg byggd 1859 av arkitekt J F Åbom för ingenjören och textilfabrikanten Jacques Lamm som grundade Ludvigsbergs gjuteri, ett ledande industriföretag. Münchenbryggeriet, på sin tid Stockholms största bryggeri, var rivningshotad men förvärvades av kommunen och en rad hyresgäster tog över kampen mot rivningen. I dag huserar där olika företag.

Skinnarviksberget är till stora delar obebyggt, grönområden brer ut sig och bergets högsta punkt ligger 53 m. över havet. På toppen har man en vidunderlig utsikt över Mälaren och Stockholm.

I sluttningarna ner mot Mälaren har den gamla stadsbebyggelsen blivit kvar från 1600-1700-talen. Gamla Lundagatan har kvar sina träkåkar, en gång slumbostäder men idag attraktiva kulturbostäder. Även Yttersta Tvärgränd har kvar sin fina 1700-tals karaktär.

Vi vandrade vidare till Söders Diplomatstad, där man enligt stadsplanen 1912 skulle utöka villabebyggelsen som bara blev ett fåtal enfamiljshus. En av arkitekterna och byggherre var S. Cronstedt. Vandringen fortsatte mot Sten Wallanders funkiskvarter från 1930, 539 små HSB lägenheter byggdes, i dag blåklassade. Där bodde t ex Elin Wägner. Vi avslutade vandringen vid Kristinehovs malmgård, en fantastisk vacker gård som Georg Fredrik Diedrichsson lät uppföra 1789. Han var en framgångsrik affärsman. Eftersom han och hans hustru Helena inte hade några barn, testamenterades egendomen till Borgarskapets Gubbhus, hem för äldre nödlidande män. Genom en senare försäljning av mark som tillhörde malmgården uppfördes äldreboendet Borgarhemmet 1908.

Efter vår nästan 2 timmar långa vandring var vi lite frusna men fyllda av Södermalms spännande historia genom olika sekler.

Text:  Monica Karlberg

Bild: Birgitta Norrgren, Agneta Melin och Elsie Andersson