Network Menu

Årsmöte 2015-19 februari

SWEA Stockholm årsmöte 19 februari 2015.

Det var många aktiva SWEA-medlemmar som kom, drygt 80 medlemmar. Årsmötet avlöpte utan några större diskussioner. Till mötesordförande valdes Cecilia Westman och till mötessekreterare Lalli Costoulas Svedling. Justeringspersoner blev Eva Lund och Josephine Carlsson.

 

Årsavgiften för 2016 fastställdes oförändrad, dvs 350 SEK.

 

Den nya styrelsen för 2015 fr v t h; Birgitta Norrgren, Christina Sjöberg, Anita Lindberg, Cecilia Westman, Elsie Andersson, Lena Treffner, Agneta Melin, Gunnel Gustafsson.

19feb2015 nyvald styrelse

 

 

 

 

 

 

 

Glada avgående styrelseledamöter var Gabriella Zaunders, Eha Arg och Lalli Costoulas Svedling:

19feb2015avgående-gabriella zaunders, eha arg, lalli costoulas svedling

 

 

 

 

 

 

 

Ett särskilt tack riktades till

– stockholmswean Gerd Kastengren för hennes viktiga finansiella stöd till Sverigemiddagen 2014 i Stockholm

19feb2015 gerd kastengren

 

 

 

 

 

 

Gerd Kastengren

 

 

– och den förra OEMA ordföranden Ingrid Westin, RO 2010-2013, som hyllades med hälsningar från samtliga regionens avdelningar förmedlade av Cecilia Westman.

19feb2015 ingrid westin, cecilia westman

 

 

 

 

 

Ingrid Westin och Cecilia Westman

 

Årsmötet avslutades sedvanligt med mingel över ett glas vin: 

 

Efter avslutat årsmöte var det gemensam middag för alla som kände för det: 

Yvonne Berg gjorde sig till tolk för all medlemmar och tackade styrelsen för ett gott arbete under 2014 och ett väl genomfört årsmöte.

 

Text: Kerstin Graffman och Eva Heyman

Bild:  Kerstin Graffman