Network Menu

Sydafrika efter Mandela

Den 2a april hade SWEA Stockholm ett trevligt arrangemang i lokalen på Rigagatan där f d ambassadör Anders Möllander berättade om sin tid i SydAfrika. Anders berättade om olika upplevelser, och om hur livet i ett afrikanskt land, som utvecklats från apartheid till demokrati, med fria val och lika människovärde för alla, kan kännas att leva i både före och efter en sådan omvälvande förändring.

n mandela rsa

 

 

 

 

 

Swean Birgitta Möllander, tillika medföljande hustru, kompletterade Anders och berättade om sina egna upplevelser. Vi fick veta om allt arbete som i olika projekt utförs i kåkstäderna bland människor som inte har just någonting. Birgitta visade oss flera vackra textilier gjorda av kvinnor i Sydafrikas kåkstäder (se också bilderna).
Birgitta berättade också om svenskan Ingrid le Rouxs, SWEAs ÅSKa 2005, som grundat och leder organisationen Philani. Ett socialt projekt som inriktar sig mot att ge hälsovård och hjälp till utsatta mödrar och barn i Sydafrika.

Vi hade mycket trevligt och som vanligt var matbuffen utmärkt. Det var mycket alla ville få veta mer om så diskussionerna och frågorna fortsatte hela kvällen. Kanske kan vi samlas igen runt detta tema.

Text: Gunnel Gustafsson

Bilder:  Lena Treffner och Gabriella Zaunders