Network Menu

Hemvändarträff 2014

Hela 17 Sweor samlades till en Hemvändarkväll den 15 oktober. Stämningen var som vanligt hög.
Alla presenterade sig så att vi fick veta var de kom ifrån och lite vad de hade gjort och vad de önskade av SWEA Stockholm.

Styrelsen presenterade vad SWEA Stockholm kan göra för de nya medlemmarna. Eva Lund informerade om alla våra aktiviteter i temagrupper och beskrev hur man startar en ny temagrupp, vare sig det gäller bridge, kultur eller golf. Cecilia Lucas berättade om SWEA Professionals Stockholm som är en temagrupp för yrkesverksamma stockholmsweor.

Lena Sohl, sociolog och forskare i ett forskningsprojekt om återvändande svenska migranter vid Linköpings universitet (LiU) informerade om det projektet och delgav oss sin önskan att många Sweor kommer att delta i detsamma.
Kontakta gärna någon i styrelsen om
du vill veta mer om projektet.

Text: Cecilia Westman

På bilden alla hemvändarna, här listade i alfabetisk ordning:

Britt Block                        Rose-Marie Elfquist                 Inger Eriksson
Gudrun Fahlström         Katarina Franke                        Monica Lindbeck
Cecilia Lucas                 Agneta Melin                             Hanna Myrling
Kerstin Olsson               Louise Portefaix Traneus        Christina Sjöberg
Lisbeth Skanze             Susanne Smith Nordström       Jeanette Stenbrink
Karen Waren                 Britt Österdahl

2014 hemvändarträff