Network Menu

SWEA Stockholm Årsmöte 2014

12 februari 2014 var det SWEA Stockholms årsmöte 2014, som vanligt på Eriksberg. Ca 90 Sweor mötte upp.

 

Vid årsmötet satt som vanligt den avgående styrelsen vänd mot alla andra deltagare

årsmöte 12feb2014 (1)

SWEA Stockholm Årsmöte 12feb2014

Som mötesordförande och mötessekreterare valdes sittande i båda fallen.  Ordförande Cecilia Westmanhade kommit ihåg den fina klubban så alla beslut kunde ledsagas av både ett Ja och en klubbsmäll.

Gabriella Zaunders, Eva Heyman, (tittar fram) Lalli Costoulas Svedling, Cecilia Westman

Gabriella Zaunders, Eva Heyman, (tittar fram) Lalli Costoulas Svedling, Cecilia Westman

 

 

 

Avgående från styrelsen med fortsättande AO:

Eva Heyman, Gunilla Ljungdahl, Cecilia Westman, Eva Lund

Eva Heyman, Gunilla Ljungdahl, Cecilia Westman, Eva Lund

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny styrelse för 2014
stockholmsstyrelse 2014

 

 

 

 

 

 

 

Lalli Costoulas Svedling,  Lena Sundelin, Cecilia Westman, Anita Lindberg, Eha Arg, Gabriella Zaunders, Elsie Andersson och framför raden Gunnel Gustafsson,

 

Efter årsmötets formella del kom de sedvanliga eftertalen och först ut var för tredje gången gillt Eva Heyman som presenterade lite deltagarstatistik för 2013 och delade ut årets pris för Mest Aktiva SWEA.

2013 slog SWEA Stockholm nytt rekord i totalt antal deltagande i alla våra aktiviteter 2013. Hela 813 stycken!   En stor ökning med ca 20% från året dessförinnan.

Men hur många av våra medlemmar kommer på våra aktiviteter?   Jo, det är faktiskt så att hela 248 av våra ca 400 medlemmar deltog på åtminstone 1 aktivitet under 2013, dvs. mer än hälften är aktiva medlemmar och det tycker vi är en väldigt rolig nyhet! Även här slogs nytt rekord!

Och så har vi våra mycket aktiva medlemmar som deltar många gånger.   Eva Heyman fann efter detaljerad genomgång av alla deltagarlistor från 2013 att två medlemmar får dela på priset Mest Aktiva Medlem 2013, nämligen Eva von Usslar och Gunnis Rosenqvist, som fick motta en biobiljett vardera.

Eva von Usslar, Eva Heyman, Gunnis Rosenqvist

Eva von Usslar, Eva Heyman, Gunnis Rosenqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Själva Årsmötet avslutades sedan med det sedvanliga minglet i Eriksbergs festvånings källare.

 

Efter avslutade årsmötesaktiviteter kunde de som ville samlas till gemensam aktivitet, bestående av en tvårätters middag. Årets meny bestod av sotad röding med svartkål, rotselleri, äpplen, forellrom, pernodsky och primörpotati följt av kaffe eller te med kaka.

Yvonne Berg utbringar en skål:

Yvonne Berg utbringar en skål

 

 

 

 

 

 

 

Text:   Eva Heyman;     Bild:   Kerstin Graffman