Network Menu

Årets sista SWEA-lunch

Sista SWEA-lunchen för året lockade hela 27 medlemmar till Borggårdens restaurang på Armemuseum. Som vanligt hade alla mycket att tala om och stämningen var god.
På bilden ser vi Lena Hjelt och Eva Douglas, båda förstagångsbesökare på våra luncher och mycket glada att de tog sig tid att vara med.

Text och Bild: Cecilia Westman

20141105_lena hjelt, eva douglas