Network Menu

SWEA Stockholm Årsmöte 2013

SWEA Stockholm Årsmöte
21 februari hölls SWEA Stockholms årsmöte på Eriksbergs festvåning. Det kom ett 80-tal medlemmar på mötet med mingel.

 

SWEA Stockholm Årsmöte 21 februari 2013

I år ägde såsom traditionen bjuder årsmötet och den efterföljande middagen rum i Eriksbergs festvåning. Drygt 80 medlemmar slöt upp och årsmötet blev kort och utan överraskningar. Till mötesordförande valdes Anki Rosander och protokollförare Ulla Nordlinder (den sistnämnda för 12:e året i rad).

 

Gunnel Gustafsson, Annette Lassinger, Eva Lund, Cecilia Westling, Eva Heyman, Ulla Nordlinder, Anki Rosander bakom mötesbordet.

21feb2013 mötets funktionärer

 

Josephine Carlsson lämnade valberedningen och Annette Lassinger, Cecilia Westling och Susanne Larsson-Krieg lämnade styrelsen.

avgående funktionärer

 

Gabriella Zaunders, Gunilla Ljungdahl, Eha Arg samt till höger om Ulla Nordlinder sittande Lalli Costoulas Svedling valdes in i styrelsen.

in i styrelsen

 

 

Till ordförande omvaldes Cecilia Westman.

Till vice ordförande valdes Eha Arg (blir också medlemsansvarig)
Till sekreterare valdes Lalli Costoulas Svedling
Till kassör omvaldes Eva Heyman.

Årsmötet omvalde Britt-Marie Boudrie som revisor och valde Gunvor Sahlqvist som revisorsuppleant.

Valberedningen blev delvis ny och utökades från 3 till 5 personer inklusive styreslerepresentanter, allt enligt den valfrihet som SWEAs stadgar ger. Josephine Carlsson, som varit sammankallande, avgick och Eva Tygård och Eva von Usslar valdes tillsammans med omval av Gunnis Rosenqvist.

Medlemsavgiften lämnades oförändrad och bestämdes till 450 SEK även för år 2014.

Samtliga avgående ledamöter i styrelse och valberedning avtackades och till sist blev det dags att hylla 2012 års Mest Aktiva Medlem. Denna gång fick två medlemmar dela på priset: Gunilla Ernstsson och Eva Tygård som tillsammans fick kvällens varmaste applåd.

 

Efter själva mötesförhandlingen följde sedvanligt mingel över ett glas vin. Klicka på filen nedan för att titta på bilder från minglet.

Minglet årsmötet 21feb2013.pdf