Network Menu

Mest aktiva medlem år 2012

Mest Aktiva Medlem år 2012
Deltagarstatistiken sedan några år tillbaka visar att antalet deltagare i programaktiviteterna stadigt ökat (Temagrupperna ej inräknade). Under 2012 kom totalt 785 medlemmar till aktiviteterna, ett nytt rekord. Jämfört med 2011 var det en ökning på 18% och jämfört med 2009 en ökning på hela 47%.

På årsmötet 2012 uppmärksammade vi för första gången vår Mest Aktiva Medlem och vinnaren för år 2011 var Gunnis Rosenqvist. När deltagarstatistiken utvärderades för 2012 blev det två vinnare på delad 1:a plats. Det skall tilläggas att marginalerna är små. Vi har ett flertal medlemmar som är mycket flitiga deltagare i programaktiviteterna. Allt enligt vår ”Statistikprofessor” kassören Eva Heyman.

Våra mest Aktiva Medlemmar år 2012 blev Gunilla Ernstsson och Eva Tygård som fick mottaga ett litet ¨pris¨ på årsmötet av Eva Heyman. Eva och Gunilla fick kvällens varmaste applåd.

 

AktivaMedl2012