Network Menu

Hemvändarträff 2013

Glädjande många hemvändare kunde komma och möta styrelsen (alla utom en sjukling var där), valberedningen (alla var där) samt redaktör (Kerstin Graffman) och sammankallande i Professionals (Annette Lassinger) kvällen 15 oktober. Föreningen bjöd på enkel förtäring som dragplåster för denna informationsträff.

Kvällen blev trevlig, ljudnivån var hög på karakteriskt SWEA-vis, och årets hemvändare fick reda på ¨allt¨ om vad SWEA Stockholm har att erbjuda, vilka aktiviteter som kommer härnäst, och valberedningen informerade om vilka funktioner som finns lediga inför nästa års styrelse och andra funktionärer. Redaktören höll sitt brandtal i jakt på nya krafter som vill arbeta med tidningen och deltagarna fick höra om det nystartade Professionals för yrkesverksamma. Anmälningar till kommande aktiviteter togs emot och intresseanmälningar till alla våra temagrupper samlades in (nästa dag var några hemvändare redan med Kulturgrupp 5 på Carl Eldhs ateljemuseum!).

Nu hoppas styrelsen att hemvändarna blir aktiva Sweor i vår förening för många år framåt.

På bilden nedan syns alla hemvändare som kunde närvara.
Sittande från vänster – Eva Lundström, Gunilla Björklund-Fritjofsson, Gunilla Beltzér, Birgitta Norrgren, Catarina Granryd, Agneta Lundvall, Eva Jonasson,
stående från vänster i sick-sack – Karin Gydell, Kristina Ström, Mette Karle, Birgitta Möllander, Ylva Isaksson, Ninni Santesson-Frisk, Keity Klynne, Ami Sandstedt, Kicki Ek-Mo, Christina Dahl, Anna Rosén, Anita Herrman.

hemvändare15okt2013