Network Menu

SWEA Professional Stockholm

SWEA Professional Stockholm, eller ProfS i korthet, är ett nätverk för yrkesverksamma medlemmar i SWEA Stockholm som startades våren 2013 i syfte att ge medlemmarna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom olika branscher och att dela yrkesrelaterade tips och råd samt att få möjlighet att dela och diskutera erfarenheter från olika länder med andra som har liknande erfarenheter.

Vi i ProfS har arbete (anställning, egenföretagande, heltid/deltid) eller är arbetssökande och vi ser oss som ett komplement till de övriga temagrupperna inom SWEA Stockholm med en unik inriktning mot arbetslivet. Vi strävar efter att hålla det enkelt,  kostnads- och tidseffektivt. Naturligtvis träffas vi på kvällstid.

Intresserad och vill veta mer? Vi välkomnar fler medlemmar.
Du når oss alltid via   sweaprofessionals.stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.se.
Övergripande ansvarig 2016/2017 som bl a håller reda på vårt e-postkonto är Elisabeth Byström.

Nu har vi i ProfS också en sluten grupp på Facebook – SWEA Professional Stockholm där vi snabbt kan kommunicera med varandra, t ex föreslå social aktivitet, mm. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med! 

 

Inplanerade datum för våra träffar är :

13 juni 2017
13 september 2017

Varmt välkommen!

Information om våra träffar skickas per e-post till alla som är med i Professional Stockholm, dvs finns med på vår distributionslista. Per e-post kommer också länken till vårt digitala anmälningssystem.

 

Professional runt om i SWEA:

Det finns också en översikt över alla SWEA Professional aktiviteter runt om i SWEA, som antingen fungerar som vår temagrupp Professional Stockholm eller som mer används för att identifiera allmänna program som är lite vinklade mot yrkesliv och arbetsmarknad. Klicka här. 

Sedan Oktober 2015 finns det också en global Facebook-grupp (sluten) för alla SWEA-medlemmar med intresse för ämnen som är viktiga för yrkesarbetande. Gruppen heter SWEA Professional Worldwide. Anmäl dig direkt i Facebook om du vill vara med och kunna prata med likasinnade SWEA-medlemmar världen över!

 

Våra träffar 2017: 

25 januari 2017; planering, vad vill vi med vårt nätverk, hur vill vi utbyta information, mer om vår nystartade sk buddy-verksamhet för ökat ömsesidigt stöd.

15 mars 2017; vi diskuterade runt begreppet ¨autentisk¨ – vad är en autentisk ledare, en autentisk person och vad betyder det för var och en av oss.

Extra datum!  19 april 2017; vi besökte Jurek och fick reda på deras syn på svensk arbetsmarknad, hur de jobbar med bemanning och rekrytering, och vi fick svar på våra frågor.

4 maj 2017; vi lärde oss om hur människorösten fungerar, varför röster klingar olika, hur kvinnor kan höras bättre.

 

Våra träffar 2016:

19 januari 2016 träffades vi och dels planerade framtida träffar och dels pratade vi runt ämnet coachning.  Både en utbildad coach och några av oss som blivit coachade nyligen delade med sig av sina erfarenheter.

17 mars 2016 blev tyvärr inställd.

10 maj 2016 träffades vi och pratade runt ämnet Olja och Gas. vad är egentligen bensin och diesel och hur framställs de och hur påverkar råoljepriser.

14 juni träffades vi och nätverkade ute på stan

8 september träffades vi för att diskutera vad vi vill med ProfS framöver och hur vi ska planera in 2016/2017. Vi fick ockå återkoppling från vår gästforskare Lena Sohl som intervjuat flera av oss hemvändare om hur det varit att komma tillbaka till Sverige.
Läs om detta i SWEA bladet nr 2 2016, klicka här

8sep2016-profs-hos-qlik

 

fr v t h:  Lena Sohl, Ann-Margrethe van Ancker, Susanne Amund Whalen, Charlotte Ovesen, Eva Heyman, Elisabeth Byström

 

 

 

25 oktober träffades vi igen för att diskutera vidare vad vi vill med ProfS framöver och hur vi ska planera in 2017.

6 december träffades vi för trevlig samvaro, närverkande och diskussion kring ett ¨buddy¨ system som vi håller på att bygga upp inom ProfS för att stärka vårt nätverkande och utbytet av erfarenheter från yrkeslivet.

dec2016 ProfS (1) e

 

fr v t h:  Eva Heyman, Laura Enflo, Elena von Sperber (gäst från Professional Berlin, Susanne Amund Whalen, Cecilia Lucas, Kerstin Bergström, Ann-Margrethe van Ancker, Elisabeth Byström, Sophia Mellqvist

 

 

Träffar i Professional Stockholm 2015:

10 december 2015 träffades vi på restaurant för informella diskussioner och trevlig samvaro

10 november 2015 träffades vi på konsultföretaget Moment och diskuterade runt rekrytering och uppdragsansökningar,

8 september 2015 träffades vi på Nobelmuseet och diskuterade metoder för att tidplanera våra yrkesliv.

 

ProfS Cecilia Westling intervjuades för SWEA bladet nr 1 2016:

Några frågor till Cecilia Westling, medlem I SWEA Professional Stockholm (ProfS)

Cecilia Westling

1) När och varför du blev SWEA-medlem och senare medlem i Stockholm?
Jag blev SWEA-medlem i Washington DC 2005. Jag jobbade utomlands och hade inga andra svenskar kring mig i min vardag så jag gick med för att jag tyckte att det var ett kul sätt att träffa andra svenskar.
SWEA Stockholm gick jag med i när jag flyttade hem till Sverige 2009 och jag var vice ordförande, medlemsansvarig och webbansvarig i styrelsen mellan 2010 och 2012. Sedan 2010 är jag också en av tre personer i SWEA som hjälper alla medlemsansvariga med deras frågor gällande det internationella medlemsregistret. Jag hoppade in och hjälpte till som medlemsansvarig under 2015 och på årsmötet nu i februari blev jag vald till styrelseledamot och kommer att vara medlemsansvarig 2016.

2) Varför gick du med i Professional Stockholm (ProfS) och vad vill du få ut av ditt medlemskap där?
Som lite yngre stockholmsswea och heltidsarbetande tyckte jag att ProfS verkade intressant, en bra plats att träffa andra yrkesverksamma stockholmssweor och kunna diskutera specifika frågor om svensk arbetsmarknad, svenskt arbetsliv och framförallt hur våra erfarenheter från utländskt arbetsliv påverkar oss när vi är tillbaka i Sverige. Jag vill dela erfarenheter och få tips om hur man kan dra mest nytta av den erfarenhet vi fått med oss från att ha arbetat i andra länder och i andra (arbets-) kulturer. Att vara del av ett kvinnligt nätverk i Sverige är också givande, oavsett var man har arbetat.

3) Hur tycker du att ProfS (*) svarar mot dina förväntningar hittills?
När vi startade upp ProfS så pratade vi mycket om vilka förväntningar vi hade på vår temagrupp och jag tycker att vi har mött dem bra hittills. Själv uppskattar jag väldigt mycket de diskussioner vi har och hur tydligt vi, med erfarenhet från många olika kulturer, kan se olika synvinklar i frågorna. Som svensk tenderar man ju ofta att bara se det ”svenska” synsättet men vår breda erfarenhet i gruppen breddar detta och det tycker jag är mycket inspirerande.

4) Är du med i någon annan av Stockholms temagrupper?
Ja, jag är med i en bokklubb och jag tycker att det är väldigt trevligt. Vår bokklubb träffas kvällstid och vi turas om att vara hemma hos varandra där vi äter en god middag och har långa och livliga bokdiskussioner. Jag rekommenderar verkligen alla att vara med i en bokklubb, eller starta en ny bokklubb om man inte hittar någon som passar. Alla har kanske inte tid eller möjlighet att som vi ses kvällstid och äta middag tillsammans och då kan man ju till exempel starta en bokklubb som träffas på dagtid på ett kafé på stan.

5) Sist, vad skulle du vilja se mer av inom SWEA Stockholm?
Jag tycker att det är viktigt att det finns aktiviteter som riktar sig till alla stockholmssweor såväl yngre som äldre och på både dagtid och kvällstid. Roligast är det ju såklart när det är program som alla kan uppskatta, när yngre och äldre stockholmssweor träffas och har trevligt tillsammans samtidigt som vi alla vidgar våra vyer.

Berättat för Eva Heyman – också ett ProfS

 

Så här såg det ut när ProfS träffades i juni 2015:

24jun2015 ProfS träff crop

 

fr v t h:  Eva Heyman, Susanne Amund Whalen, vår gästforskare, Gabriella Zaunders, Cecilia Lucas, (skymd) Anitas granne (skymd), Anita Bell, Marianne Lindgren, Eva Nordstrand, Marina Reuterswärd.

 

 

Vi träffades hemma hos Anita Bell i Gnesta på hennes enträgna begäran att få skämma bort oss en kväll och det gjorde hon verkligen! Som brukligt blandade vi nytta och nöje under vår nätverkskväll.

24jun2015 anita bell crop

 

Värdinnan vid sin fina buffet. Tack Anita!

 

 

 

 

Så här såg det ut när ProfS träffades i april 2014:

Professionals_24apr2014

 

Fr v t h: Eva Heyman, Susanne Amund Whalen, Annette Lassinger, Anita Bell, Mariana Zethelius, Cecilia Lucas, Annelie Alegren, Lisa Norström

 

 

Vi utbytte yrkeserfarenheter och dryftade som oftast skillnader mellan Sverige och andra länder, dessutom fick vi tips och råd av en jobbcoach.

 

Så här såg det ut när ProfS träffades i oktober 2013:

Professionals på träff

Professionals på träff

 

Översta raden från vänster : Mariana Zethelius, Lena Fagerström, Eva Heyman, Marina Reuterswärd, Kerstin Bergström, Annelie Alegren-Nordenmark;

undre raden från vänster: Lilian Wingård, Annette Lassinger (initiativtagare till SWEA Professionals Stockholm), Cecilia Lucas, Lisa Norström;

bakom kameran stod Cecilia Westling som ser ut så här!

Kamerakvinnan

Kamerakvinnan

 

Här följer några artiklar om SWEA Professional Stockholm som publicerats i olika medlemstidningar:

 

SWEA Professional Stockholm 1 år

Tillsammans med min familj flyttade jag, Cecilia Lucas, för ett år sedan tillbaka till Sverige efter 2 år i USA/Dallas. I augusti 2014 tog jag över efter Annette Lassinger/Lisa Norström som övergripande ansvarig för SWEA Professionals Stockholm. Nästa träff den 6 november kommer att gå i cancerfondens tecken. Under oktober månad pågår kampanjen ”Rosa Bandet”. Vi kommer då bland annat att få lära oss hur man på ett lätt sätt med hjälp av en vante själv kan känna av förändringar i sina bröst.

Syftet med nätverket är att ge oss alla möjligheter att fördjupa vår kunskap inom olika branscher och att dela yrkesrelaterade tips och råd. Nätverket ses cirka var sjätte vecka, samt har en sommarträff och en vinterträff som bara går ut på samkväm och trevliga samtal över en bit mat.

− Vår ambition är att växa till ett sammansvetsat nätverk som inspirerar medlemmarna att dela med sig av sina utländska erfarenheter och kunskaper i det svenska arbetslivet. Men vi ser också gärna ett samarbete med andra uppstartade SWEA Professional-grupper som på sikt kan skapa ett nationellt och internationellt nätverk som samarbetar.

Kom snabbt in i SWEA Dallas där jag var vice ordförande under mina 2 år på plats. Min yrkesbakgrund har de senaste 18 åren varit inom IT. Varav de senaste 12 åren som IT-chef i olika företag och en myndighet. Kommer ursprungligen från västkusten. Flyttade till Stockholm för 18 år sedan för att börja jobba. Är gift med en engelsman och vi har två pojkar på 9 år respektive 5 år. Har sedan vår flytt tillbaka till Sverige varit aktiv i SWEA ProfS. Efter varje träff har jag alltid känt mig så glad och full med inspiration. Vilka härliga människor och vilka erfarenheter och intressanta historier vi bär med oss, vi som har bott utomlands. Dessa erfarenheter diskuterar vi i SWEA ProfS.
Vid våra träffar har vi en agenda som vi följer samt en föreläsare för kvällen. På vår senaste träff i oktober hade vi en intressant föreläsning om ”Kulturell kompetens: Kan man mäta det? Vad innebär ”hög- eller lågkontext” länder? Finns det feminina eller maskulina länder? Var skulle jag kunna passa in?”

Vi välkomnar varmt nya medlemmar. Om du har några frågor tveka inte att höra av dig till SWEA ProfS så kan vi berätta mer.

Text: Cecilia Lucas, Stockholm

 

 Nytt nätverk för yrkesverksamma SWEA-medlemmar.

Det är inte alltid en merit att ha arbetat utomlands. Därför kan SWEA-medlemmar som återvänder till Sverige ha svårt att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Det nystartade SWEA Professionals Stockholm är ett nätverk för återvändande yrkesverksamma medlemmar i SWEA Stockholm.

Efter en lång utlandsvistelse är det många hemvändande svenskar som ser fram emot att starta ett nytt jobb i Sverige efter hemkomsten. Efter flera år utomlands kommer vi tillbaka till Sverige, rika på nya erfarenheter och kunskaper som vi vill kunna dra nytta av i det nya, svenska yrkeslivet. Men många hemvändare vittnar om att deras utländska erfarenheter möts av ointresse på arbetsmarknaden.
Det händer också att svenska arbetsgivare inte känner till de utländska företag eller organisationer som hemvändande SWEA-medlemmar arbetat i och därför inte vet hur de ska värdera referenser, erfarenheter och kunskaper.
SWEA Professionals Stockholm startade i våras just för att lyfta fram utländska meriter, erfarenheter och kunskaper hos hemvändare som vill fortsätta att satsa på en yrkeskarriär i Sverige.

En lång utlandsvistelse kan också leda till att man förlorar sina svenska nätverk eller man flyttade ut så tidigt i karriären att man inte kunnat bygga upp något. Dessa svenska nätverk som är så viktiga på den svenska arbetsmarknaden. Utan ett väl fungerande nätverk har man ingen som kan lotsa en fram i arbetslivet. Vad har förändrats i Sverige under tiden man varit borta? Vad gäller nu?
När Annette Lassinger tog initiativet till att starta nätverket hade hon en bild av att samla yrkesarbetande SWEA-medlemmar och genom nätverket fördjupa kunskapen bland medlemmarna; dels inom olika branscher men även tipsa varandra utifrån yrkessammanhang. En viktig ingrediens är även att gruppen kan prata fritt om sina egna erfarenheter från olika länder. I det vanliga yrkeslivet är det vanligt att man känner sig som en udda fågel och att man får akta sig för att säga saker som ”när jag bodde i USA, Kina, Bryssel så …”. På nätverksträffarna kan man med lätthet blanda in mängder av landserfarenheter i en och samma konversation. Skönt!
– Många gånger har man varit med om upplevelser som varit positiva och i vissa fall omvälvande, men det är inte säkert att det känns rätt att berätta om det man varit med om, säger Annette Lassinger.

Ambitionen med nätverksträffarna är att inspirera alla oss deltagare genom att bjuda på föreläsningar inom en viss bransch blandat med erfarenheter från andra länder. Hittills har vi utnyttjat den fantastiska potential som vi har inom nätverket. Genom föredragen har vi fått reda på en hel del nyttig information om utvandring, att vara barnmorska i u-länder, hur det är att arbeta med psykisk ohälsa i Sverige och vad man gör i rollen som konsulär assistent på Franska ambassaden i Sverige.
Nätverksträffarna varar i två timmar. Det är högt i tak och vi visar respekt för varandras synpunkter och förslag. Enda kriteriet för att delta i SWEA Professionals Stockholm är att man är yrkesarbetande idag och är medlem i SWEA Stockholm. Vi trevar oss fortfarande fram med vad som kan kännas mest matnyttigt på agendan. Annette Lassinger framhåller vikten av att alla känner sig delaktiga i nätverket.

I snitt har det varit nio deltagare på de möten man hittills haft i SWEA Professionals Stockholm och i dagsläget är det cirka 25 medlemmar totalt. Ansvaret är rullande, det vill säga att inför varje möte finns det 1-2 ansvariga för att förbereda något lätt att äta och ta emot anmälningarna. Vid varje träff väljs en sekreterare, ansvariga för nästa träff, föredragshållare samt justeringskvinna. Det finns två personer som på årsbasis har ett generellt övergripande ansvar för att säkra att det fungerar under året.
Nätverket planerar att ses cirka var sjätte vecka, samt ha en sommarträff och en vinterträff som bara går ut på samkväm och trevliga samtal över en bit mat.
– Jag hoppas att vi ska växa till ett sammansvetsat nätverk som inspirerar medlemmarna att dela med sig av sina utländska erfarenheter och kunskaper i det svenska arbetslivet. Jag ser gärna att vi tillsammans med andra uppstartade liknande grupper inom SWEA kan skapa ett nationellt och internationellt nätverk som alla samarbetar, avslutar Annette Lassinger.

Text: Ewa Hedlund, Stockholm;