Network Menu

Om Stockholm Språkstipendium

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global, ideell organisation för svenska eller svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. SWEA Stockholm är en underavdelning till SWEA International. Du kan läsa mer om både SWEA och SWEA Stockholm under OM OSS i menyraden ovan.

SWEA främjar utbildning genom stipendier och andra projekt med svensk anknytning. SWEAs målsättning är att värna om det svenska språket, stödja och sprida information om svensk kultur och svenska traditioner, bidra till att skapa personliga och professionella kontakter samt etablera ett världsomspännande nätverk av SWEA-medlemmar.

SWEA Stockholm har ett Språkstipendium som erbjuds en utländsk gäststudent som studerar svenska språket och litteraturen vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola eller Uppsala universitet. Vårt Språkstipenidum ska uppmuntra, stödja och stimulera till fortsatta studier i svenska språket eller litteraturen i gäststudentens hemland.

Ansökningspeerioden löper i allmänhet från sensommaren och fram till början av november varje år. En stipendiekommitté tar emot ansökningarna och ser till att alla kriterier är uppfyllda. Stipendiekommittén föreslår en lämplig kandidat till SWEA Stockholms styrelse som tar ett slutgiltigt beslut om vem som blir årets stipendiat.

Vårt Språkstipendium 2017 är på 15 000 SEK och utdelningen sker vid SWEA Stockholms jullunch, i år den 1 december.

Se vår ansökningssida för detaljer.

Läs om våra stipendiater!

 

Bakgrund till SWEA Stockholm Språkstipendium

2001 instiftade den dåvarande ordföranden för SWEA Stockholm, Gunnel Meyer, SWEA Stockholm Litteraturstipendium. Stipendiet, då ett presentkort på inköp av svensk litteratur, skulle gå till en gäststudent som läste svenska på Institutionen för Nordiska Språk vid Stockholms universitet.

2010 godkände SWEA Stockholms styrelse ett förslag till uppdatering av riktlinjer för alla fonder, däribland stipendiefonden, framtaget av Josephine Carlsson och Eva Heyman (ordförande och styrelsemedlem 2010). Under 2011 utarbetade sedan en arbetsgrupp bestående av stockholmsweorna Inger Hedin och Anne Grönvall ett förslag till ett nytt Språkstipendium.

Detta förslag förbättrades sedan ytterligare av 2012 års stipendiekommitté och till sist kunde 2012 års styrelse ta beslutet; att från och med 2012 ger SWEA Stockholm ut ett Språkstipendium. Därmed hade vårt Bokstipendium/Litteraturstipendium som utdelats mellan 2001 och 2011, omvandlats till vårt nuvarande Språkstipendium.

Du kan läsa mer om vilka stockholmsweor som arbetat med stipendiet på sidan om våra stipendiater, se länk ovan.