Network Menu

Ansökan Stockholm Språkstipendium

År 2017 – ansökningstiden löper till 1 november!

SWEA Stockholm, Stipendiekommitté meddelar:

Vårt språkstipendium är för 2017 på 15 000 SEK och erbjuds en utländsk gäststudent vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola eller Uppsala universitet som studerar svenska språket och litteraturen. Stipendiet ska uppmuntra, stödja och stimulera till fortsatta studier i svenska språket eller litteraturen i ditt hemland.

Stipendiekommitté tar emot ansökningarna och ser till att alla kriterier är uppfyllda, och föreslår sedan en lämplig kandidat till SWEA Stockholms styrelse som därefter tar ett slutgiltigt beslut. Språkstipendiet delas ut vid SWEA Stockholms jullunch den 1 december 2017.

Stipendieansökan skall omfatta följande:

  • Ifylld ansökningsblankett.
    Klicka här för att öppna och ladda ned ansökningsblanketten
  • Personligt ansökningsbrev på svenska där den sökande skriver om Sverige och den svenska kulturen utifrån sina iakttagelser och/eller studier, samt hur ansökande vill använda stipendiepengarna. Minst 3000 och max 4000 nedslag (Arial 11).
  • Curriculum Vitae
  • Registreringsintyg från gästinstitutionen.
  • Rekommendationsbrev från två lärare.

Ansökan skickas elektroniskt till:
sweastockholmstipendium(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Vid frågor ber vi er vända er till stipendiekommittén under adress:
sweastockholmstipendium(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Välkommen med din ansökan!